Nordens eldste vennskapsbyavtale fornyes 

– Vi i Foreningen Norden stiller oss positive til at Skien kommune vil utvikle og revitalisere vennskapsbysamarbeidet. Nettopp vennskap og samarbeid på tvers av grensene i Norden er etter vår mening viktigere enn noen gang, uttaler Solveig Rollefsen, leder av Foreningen Norden Skien og medlem av Foreningen Nordens landsstyre.

Initiativet til å opprette en nordisk vennskapsby-forbindelse ble tatt første gang i 1939 ved et arrangement i Thisted i Danmark. Idéen resulterte i en vennskapsforbindelse mellom Thisted og Uddevalla i Sverige, og seinere ble kontakten utvidet til Skien, Loimaa i Finland og Mosfellsbær på Island. – Denne gangen har det vært mer diskusjon enn vanlig før endelig behandling. Politikerne i Skien ønsker et større utbytte av samarbeidet, noe Foreningen Norden støtter opp om, forteller Rollefsen.

BLI MEDLEM

Hovedutvalgsleder Odin Adelsten Aunan Bohmann (Ap) uttalte under behandlingen: – De nordiske verdier og samarbeid er viktig for Skien, men vi må hele tiden sikre at gode samarbeid gir relevans og nytte for både innbyggere, næringsliv og myndigheter. Det har jeg stor tro på at vi skal få til.

Avtalen var oppe til politisk behandling 7. mai og ble vedtatt for et år og ikke fire år som vanlig. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av tre politikere og en representant fra Foreningen Norden. Planen er at arbeidsgruppen skal legge frem et endelig forslag til ny revidert vennskapsbyavtale i 2022, hvor Skien kommune er vert for kjedens konferanse.

– Foreningen Norden er en del av avtalen, og vi er glade for å ha blitt med i arbeidsgruppen. Dette viser at det er bruk for vår nordiske stemme lokalt, uttaler Rollefsen avslutningsvis.

– Dette vil styrke det nordiske språkfellesskapet. Hvis ungdommer i Ålesund kan intervjue en forfatter på Island, så har det enormt potensial for å skape relasjoner og engasjement, sier Johansen

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv