Nordens forente stater

Her kommer fire gode grunner til å forene de nordiske landene til en forbundsstat.

1. Samlet sett utgjør Norden verdens 10. – 12. største økonomi.
2. En nordisk forbundsstat vil gi Norden en langt sterkere stemme i internasjonale sammenhenger.
3. Et felles hjemmemarked med rundt 27,4 millioner innbyggere vil utløse et enormt økonomisk potensial, og gjøre Norden mer tiltrekkende for utenlandske investeringer og kloke hoder.
4. En felles sikkerhet- og beredskapsplan som gjør regionen bedre rustet til å takle kriser.

Trenger du flere gode grunner? Se video:

Felles politikk

Kan vi utforme felles politikk i Norden. Ja, mener vi i Foreningen Norden. Vi tar til orde for at det offisielle nordiske samarbeidet blir mer forpliktende.

En sterkere nordisk integrasjon kan bidra til å gjøre Norden til en av verdens mest dynamiske og nyskapende regioner. Vi mener Norge i større grad bør vurdere muligheten for å ta forpliktende beslutninger i det nordiske samarbeidet.

Diskusjonen om et tettere samarbeid i Norden har fått fornyet vitalitet i alle de nordiske landene og vi jobber kontinuerlig med å løfte visjonen og et ambisiøst mål.

Relaterte artikler

No items found.
Nyhetsarkiv