Nordisk påskequiz

Hvor mye kan du om nordisk samarbeid - og om Nordens kultur og geografi? Prøv vår Norden-påskequiz og finn svaret!

Spørsmålene er hentet fra spørrekonkurransen Kven veit 2019, der årets temaet var Norden. Konkurransen arrangeres av Noregs ungdomslag

Her er spørsmålene: 

Svarene finner du under bildet!


1. Kva år vart Foreningen Norden skipa?

2. Kva kallar me ord som er like på ulike (skandinaviske) språk, men som betyr ulike ting?

3. Kva heiter den «korrekte» måten å snakke dansk på?

4. Kva heiter samarbeidsorganet for dei nordiske
regjeringane?

5. Kva kallar ein ideen om at dei skandinaviske landa høyrer til same folk og burde høyre til same land?

6. Skandinavismen stod sterkt på midten av 1800-talet, men tapte terreng når Noreg og Sverige ikkje kom Danmark til unnsetning. Mot kva land kriga Danmark?

7. Norden er sett saman av fem suverene statar (land), og tre sjølvstyrte område. Nemn minst to av dei sjølvstyre områda.

8. Kva tre land utgjer til saman Skandinavia? (Ein får eitt poeng for å ha alle tre rett)

9. Kor mange innbyggjarar er det på Grønland? 50 000, 75 000 eller 100 000?

10. Kva heitte unionen som i mellomalderen samla heile Norden?

11. Om heile Norden slog seg saman i éin stat i dag ville vi ha vore mellom dei største økonomiane i verda. Ville vi ha vore den 8., 11. eller 15. største økonomien?

12. Nesten alle land og sjølvstyrte område i Norden har eit kross i flagget sitt utan om eitt. Kva for eit land er det?

13. Kva år vart SKAM heidra med Nordens språkpris?

14. Kva kjærastepar i SKAM vart så populære at namna deira vart trykt på kaffikoppar?

15. I januar 2017 kunne NRK melde at SKAM hadde vorte strøymd kor mange gonger?

16. Kor mange land strekker Nordkalotten seg over?

17. Kva by på Nordkalotten har flest innbyggjarar?

18. Nordkalotten grenser til tre hav. Kva heiter dei?

19. Kva måltid et danskane når dei seier at dei er «frokost»?

20. Kva betyr det islandske ordet «dyne»?

Her er kjæresteparet som tok Norden med storm. Hva heter de? (Foto: NRK).Her er svarene: 

1. 1919.

2. Falske vener.

3. Riksdansk.

4. Nordisk ministerråd.

5. Skandinavisme.

6. Tyskland.

7. Færøyane, Grønland og Åland

8. Noreg, Sverige og Danmark

9. 75 000
10. Kalmarunionen

11. 11

12. Grønland.

13. 2016.

14. William og Noora.

15. 20 millioner gonger.

16. Fire: Noreg, Sverige, Finland og
Russland.

17. Murmansk. 

18. Norskehavet, Barentshavet og
Kvitsjøen/Kvitehavet

19. Lønsj.

20. Seng.

Hvor mange poeng fikk du? 

1-7: Dessverre, du får ikke være med å rulle - verken med gjengen fra SKAM eller med Kosegruppa DK.

8-12: Godkjent, du kan med litt godvilje kalles en Norden-kjenner.

13-16: Bra! Du fortjener svanemerking.

17-20: Imponerende! Dronning Margrethe I ville ha vært stolt! 

Neste runde av Kven veit arrangeres i 2020. Les mer om konkurransen og varm opp til neste runde her!