Nordisk råd følger Foreningen Norden

I en pressemelding fra Nordisk Samarbeid den 23. april kommer det frem at Nordisk Råds presidium har sendt brev til de nordiske regjeringene. I brevet oppfordres regjeringene i Norden til å samarbeide mer i kampen mot koronaviruset og i krisetider, skriver Nordisk Samarbeid.

Tidligere denne uken kom styret i Foreningen Norden med en oppfordring om å straks starte et beredskapssamarbeid innenfor legemiddelproduksjon- og tilgang, smittevernutstyr samt andre varer og funksjoner. I trå med oppfordringen har Nordisk Råds presidium sendt et brev til regjeringene.

I brevet oppfordrer presidiet:

"at de nordiske regjeringene koordinerer innsatsen for å sikre forsyninger av viktig medisin og annet helsemateriell. Vi vil også fremheve viktigheten av en felles nordisk situasjonsforståelse, styringsstruktur og lederskap samt behovet for en oppdatert nordisk risikoanalyse og beredskapsplan."

Enighet

I brevet fremgår det at Nordisk råd i likhet med Foreningen Norden oppfordrer til en riskoanalyse og ber regjeringene skape en oppdatert beredskapsplan. I tillegg oppfordrer de regjeringene til å løse grensehindre som har kommet i kjølvannet av pandemien.

COVID-19 kjenner ingen landegrenser

- Det er viktig og riktig at Nordisk råds presidium nå oppfordrer statsministrene og regjeringene til å styrke samarbeidet når Norden rammes av kriser, sier Espen Stedje, Generalsekretær i Foreningen Norden.

- Vi må lære av denne situasjonen og bestrebe oss på felles nordisk situasjonsforståelse, styringsstruktur og lederskap i fremtidige krisesituasjoner. Det en forutsetning for å hindre stengte grenser i fremtiden. Stengte grenser skaper problemer for studenter, arbeidstagere og familier som beveger seg over landegrensene.

Espen Stedje, Generalsekretær i Foreningen Norden

Fortsatt en langt igjen

Globale kriser krever internasjonalt samarbeid, likevel påpeker Stedje at det fortsatt er en lang vei mellom vedtak i Nordisk råd og nasjonal implementering.

- Dersom Nordisk råds strategi for samfunnssikkerhet hadde blitt iverksatt da det ble vedtatt i 2019, ville vi ha unngått noen av hindringene som har oppstått for borgere i Norden. Derfor er det viktig at en kriseberedskapskommisjon nedsettes.

Oppfordringen fra Nordisk Råd viser at vi er på riktig vei, og i tillegg at Norden står sterkere sammen.

- Det er helt riktig av Nordisk råd å oppfordre til at vi må samarbeide på tvers av landegrensene, avslutter Stedje.

Fotograf: Johannes Jansson/norden.org

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv