Nordisk samarbeid i 102 år!

Siden stiftelsen har Foreningen Norden arbeidet for å skape forståelse mellom landene, særlig når kriser har oppstått. Det siste året har foreningen igjen måtte minne om viktigheten av nordisk samarbeid.

På bildene er noen av de kvinner og menn som var med å stifte foreningen i 1919: polfarer Fridtjof Nansen, skuespiller Johanne Dybwad, skipsreder Johan Ludwig Mowinckel, Freia-direktør Johan Thorne Holst, maler Christian Krogh, statsminister Gunnar Knudsen, første kvinne på Stortinget Anna Rogstad, kapellmester Johan Halvorsen, maler Edvard Munch, billedhugger GustavVigeland, maler Erik Werenskiold, forfatter Arne Garborg og mange flere.

Den 2. april er det 102 år siden Foreningen Norden Norge holdt sitt konstituerende møte i Nobelinstituttet.

BLI MEDLEM! 

Aggressiv nasjonalisme preget Norden etter første verdenskrig. Enkelte kretser advarte mot nordisk samrøre og hevdet at ForeningenNorden var en dekkoperasjon for storsvensk nasjonalisme, finsk infiltrering i Nord-Norge og dansk kulturimperialisme.  

Sverige ogFinland kranglet om herredømmet over Åland, Norge og Sverige omSvalbard. Norge kjeklet også med Danmark om Øst-Grønland.I Norge pågikk en språklig og kulturell fornorskning,med brodd mot det danske. Verbale branner blusser stadig opp i mediene. Blant annet vil enkelte nordmenn flytte Tordenskiolds lik til Norge.  

ForeningenNorden inntok en meklende rolle ved å tone ned striden mellom landene, manet til forsoning og samarbeid og fremhevet at det ikke er noen motsetning mellom nordisk og nasjonal kultur. To ganger, i 1932 og 1933, ble Foreningen Norden innstilt til Nobels fredspris for å fremme nordisk samarbeid og solidaritet.  

I jubileumsboken Vennskap og kjennskap i 100 år, skriver Svein Olav Hansen kan du lese merom den spennende historien.

Her kan du kjøpe boken!  

 

Vi kan ikke ta hverandre for gitt. Og Foreningen Norden har fortsatt en viktig jobb å gjøre i årene som kommer.

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv