Nordisk samarbeid nå!

Har du noen gang sittet i en sauna i skogen i Finland og reflektert over å være nordisk? Det har Rasmus Emborg. Resultatet ble en åpenbaring.

I forbindelse med Nordens dag holdt Rasmus Emborg, president i Ungdommens Nordiske Råd, en tankevekkende tale om behovet for nordisk samarbeid. 

Åpenbaringen i saunaen

Rasmus åpenbaring viste seg å være på et sær-nordisk sted. 

Nemlig i en sauna, dypt inne i en finsk skog.

Klokken 02 på natten, etter et par øl, vandret samtalen mellom Rasmus og hans gode venn Carl over i politikk. 

Rasmus og kameraten Carl stod på hver sin side i det politiske landskap. Selv om de hadde sine ulikheter innen politikk ble det fort tydelig at de har en del essensielt felles også:

  • Troen på deres medmennesker
  • Ønsket om en fredelig og rettferdig fremtid
  • Troen på et felles nordisk skjebenefellesskap

Det var da det gikk opp for Rasmus:

Jeg er dansk, jeg er socialdemokrat, men jeg er først og fremmest nordisk

Viktigere enn noensinne

Rasmus påpeker at vi i Norden ikke alltid har vært helt enige. 

Dansker og svensker elsker å gå i tottene på hverandre, og nordmenn er kjent for sine svenske-vitser. 

Likevel har vi en felles nordisk historie. Vi har vært vikinger og handelsmenn, nå bringer vi verden fremover med forskere og vitenskapsfolk. 

Selv om vi har mye til felles påpeker likevel Emborg i sin tale en rekke faktorer som truer det fellesskapet vi egentlig burde styrke:

  • Språk - unge gjør færre forsøk på å forstå hverandre på tvers av landegrenser. Resultatet blir ofte at de prater på engelsk.
  • Plattformer basert på andre samfunnsmodeller blir stadig mer populære - for hvordan påvirker Netflix og kinesiske TikTok verdenssamfunnet?
  • Vi er avhengige av både russisk gass og kinesisk eksport som kan true vår infrastruktur ved en konflikt. 

Sammen for fremtiden

Visste du at om de Nordiske landene gikk sammen ville vår økonomi vært større enn Russlands?

Vi har altså ressursene til å utrette svært mye om vi står sammen.

Vi kan bli verdens grønneste region og lede verden mot en klimanøytral samfunn. 

Vi har allerede skapt verdens beste samfunnsmodell.

Emborg ber oss huske at selv om det er skummelt at verden, og Europa, står overfor en usikker tid - så oppstod også det nordiske samarbeid i kjølvannet av andre verdenskrig. 

Sammen kan vi forandre verden, sammen kan vi mere. Det er tid til en nordisk renæssance! Sier en engasjert Emborg. 

Se hele talen

Hvis du er som oss - har punktene over gjort deg nysgjerrig på å høre talen til Rasmus. 

Det anbefaler vi deg å gjøre. 

Dette er tross alt bare en kort gjengivelse. 

La deg rive med av Rasmus Emborgs brennende engasjement.

Hele talen til Emborg kan du se her.

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv