Nordisk samarbeid under press

Kultur- og utdanningssamarbeidet utgjør de viktigste områdene for å oppnå statsministrenes visjon for 2030: «Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region».

Foto: Geir Egil Skog

Det er gjennom kultur vi uttrykker vår identitet, våre holdninger og verdier, og det er nettopp derfor vi lærer hverandre å kjenne gjennom kulturen. Undersøkelser viser at det nordiske samarbeidet har enorm folkelig oppslutning. Likevel er grunnlaget for dette samarbeidet nå truet av nedprioriteringer og nedskjæringer.  

Det offisielle nordiske samarbeidet foreslår å redusere budsjettene til kultur- og utdanningssamarbeidet i Nordisk ministerråd med 1/3 frem mot 2024. Nordisk ministerråd, hvis oppgave er å hegne om nordisk samarbeid og fellesskap, undergraver sitt eget fundament og formål med de nye budsjettene.

Vi må huske at det nordisk kultur samarbeidet er selve kjernen og grunnlaget for alt annet nordisk samarbeid. 

Språk, historie, kultur, personlige relasjoner og faglige nettverk er helt avgjørende for å styrke den nordiske identiteten. Samtidig er det nøkkelen til et felles nordisk studie- og arbeidsmarked, og et integrert næringsliv. Fellesskapet er helt sentralt for å bygge verdens best integrerte region. 

Foreningen Norden oppfordrer derfor nordiske politikere til umiddelbart å styrke budsjettene til det nordiske kultur- og utdanningssamarbeidet.

Resolusjonen er vedtatt på Foreningen Nordens landsmøte 17. oktober 2020

Relaterte artikler

No items found.
Nyhetsarkiv