Nordisk samhold i en usikker tid

Norden er vi gjensidig avhengig av hverandre. En utrygg situasjon i våre nærområder gjør at de nordiske landene er mer utsatt. Derfor er det viktig at det gode samarbeidet fungerer og forsterkes!

Nordisk samarbeid har i lang tid vært snakket om som hyggelig og vennskapelig. Under koronaen opplevde mange at det nordiske samarbeidet var viktig, og ikke kunne tas for gitt. Nå, med militære trusler i våre nærområder er nordisk samhold rett og slett kritisk.  

Programleder Hilde Sandvik leder denne samtalen om Nordisk samhold i en usikker tid med nordisk samarbeidsminister, styreleder i Foreningen Norden og de nordiske ambassadørene i Norge.

Se samtalen her!

Tusen takk til deltagerne:  

Anne Beathe Tvinnereim, nordisk samarbeidsminister  

Tone Wilhelmsen Trøen, styreleder Foreningen Norden  

Louise Bang Jespersen, Danmarks ambassadør

Mikael Antell, Finlands ambassadør

Cecilia Björner, Sveriges ambassadør

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv