Nordiske flagg på tysk-dansk grense

Visste du at om du krysser grensen fra Tyskland til Danmark blir du møtt med de nordiske flaggene?

Flaggingen med nordiske flagg ved landegrensen kom fra et initiativ politimesteren i Gråsten, Ivar Møller. I samarbeid med Foreningen Norden satte tradisjonen i gang kort tid etter befrielsen fra Tyskland. Foreningen Norden var behjelpelig med finansiering av fremskaffelse og vedlikehold av flaggene, mens politimesteren stilte mannskap til disposisjon for å heise flaggene etter dansk flaggprotokoll.

Ordningen ble etablert ved fem grenseoverganger og ble opprettholdt frem til Schengen-avtalen i 2001. Deretter påtok Søndrejyllands fylkeskommune seg oppgaven "inntil videre". I 2002 meddelte fylkeskommunen at man ikke lenger ville utføre oppgaven uten kompensasjon for utgiftene knyttet til oppgaven. Man anså flaggingen å være et nasjonalt ansvar og da man ikke ble kompensert, ble flaggingen avlyst.

Foreningen Norden tok over oppgaven samme år og sikret dermed at flaggingen kunne fortsette som før. Etter en forhandling med daværende justisminister Lene Espersen, kom Foreningen og justisministeren frem til en avtale om at rikspolititet stod for flagg, flaggstenger og vedlikehold, men at Foreningen mottok et beløp for å ivareta flaggingen ved grenseovergangene.

I over 100 år har Foreningen Norden jobbet for det nordiske samarbeidet. Vil du være med å støtte arbeidet? Meld deg inn i Foreningen Norden her