Norsk og nordisk i akademia

Foreningen Norden stiller seg bak et opprop om tiltak for å styrke norsk som fagspråk i akademia i Norge. Samtidig vektlegger foreningen viktigheten av et større, nordisk perspektiv i denne sammenhengen.

Riksmålsforbundet, Forleggerforeningen, NFFO, Nynorsk kultursentrum, Bokhandlerforeningen og Noregs Mållag har gått sammen om et opprop for styrket norsk fagspråk i akademia. Dette oppropet stiller Foreningen Norden seg også bak. På Riksmålsforbundet sine hjemmesider kan vi lese følgende:

Vårt eget språk blir presset ut av engelsk på norske universiteter og høyskoler. Derfor har Riksmålsforbundet gått sammen med Noregs Mållag, Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen om et opprop med klar beskjed om tiltak som må til.

Punktene de har blitt enige om er følgende:
1. Vel pensum på nynorsk og bokmål
2. Lag tilgjengelege termlister for alle fagområdene
3. Prioriter forskningsformidling på nynorsk og bokmål

Samtidig kan vi i dag lese i en kronikk i Aftenposten, signert representanter fra Forleggerforeningen, Bokhandlerforeningen, Riksmålsforbundet, Noregs Mållag, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Nynorsk kultursentrum at hele ni av ti vitenskapelige artikler fra norske universitet og høgskoler er på engelsk. Dette er urovekkende, og kronikken støttes av Foreningen Norden.

BLI MEDLEM!

- Dessverre er ikke dette bare situasjonen i Norge, men også i de øvrige nordiske landene, sier rådgiver for skole- og språkspørsmål i Foreningen Norden, Johanne Engelund Tjøsvold. Også generalsekretær Espen Stedje uttrykker bekymring: - Vi må forstå den unike verdien i å ta vare på de skandinaviske språkene, ikke bare som hverdagsspråk oss nordboere imellom, men også som sterke og rike forskningsspråk.

Styreleder i Foreningen Norden, Tone W. Trøen, har nabospråkforståelse som en av sine hjertesaker når det kommer til nordisk samarbeid. - Det skandinaviske språkfellesskapet er en viktig ressurs, som må pleies og utvikles, sier hun. –  Og med tanke på at mellom 80 og 90 prosent av danske, norske og svenske ord er identiske eller tilnærmet like, kan vi i bunn og grunn se på skandinavisk som ett språk med ulike dialekter. Det er derfor urovekkende at verken norsk eller øvrige skandinaviske språk er bærende i akademisk sammenheng i Norden, tillegger Stedje.

Tone Wilhelmsen Trøen, styreleder i Foreningen Norden

Foreningen Norden har lenge hatt fokus på hvordan økt bruk av engelsk, i alle sammenhenger,  norsk og andre skandinaviske språk som samfunnsbærende. – Det er gledelig at store aktører som Forleggerforeningen, Bokhandlerforeningen, Riksmålsforbundet, Noregs mållag, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening samt Nynorsk Kultursentrum går sammen om et opprop som krever at utdanningsinstitusjonene må ta større ansvar for å bruke fagtekster som er skrevet på norsk, sier språkrådgiver Tjøsvold. – Den skandinaviske vinklingen er dog også aktuell, da vi beriker både vår egen norsk og øker vår metaspråklige kompetanse gjennom å lese fagtekster også på svensk og dansk, fortsetter hun.

Foreningen Norden vil derfor oppfordre utdanningsinstitusjonene til også å ta i bruk fagtekster på de andre skandinaviske språkene i undervisningssammenheng. Slik dagens kronikk i Aftenposten belyser, blir også det norske hverdagsspråket fattigere når engelsk dominerer i høyere utdanning. Dette mener Foreningen Norden at med fordel kan betraktes i et større, nordisk perspektiv. – Norsk er en del av et større nabospråkfellesskap, som også må ivaretas og beskyttes for at norsk, svensk og dansk som enkelt språk skal bestå både som hverdagsspråk og bærende akademiske språk i fremtiden, sier generalsekretær Stedje. – Her er vi helt avhengige av hverandre og av å samarbeide med våre nordiske naboer for å bevare både egen og felles språkrikdom, konkluderer han, og uttrykker samtidig at han er glad for oppropet som er satt i gang av de overnevnte foreningene og organisasjonene.

Språk og kultur er grunnleggende for det nordiske samarbeidets framtid. Foreningen Norden er tydelige på at dette mange ganger er et holdningsspørsmål, og at vi i samlet styrke kan snu den negative trenden og bevare alle de skandinaviske språkene også i akademisk sammenheng.

Foto: Xulio Gonzalez. Valborg feires av studentene i Uppsala utenfor universitetsbiblioteket Carolina Rediviva. Uppsala universitet er Nordens eldste universitet fra 1477.

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv