Ny tjeneste godkjenner nordisk utdanning automatisk

NOKUT lanserer ny tjeneste for personer med høyere utdanninger fra Norden. - Vi er glade for at tjenesten vil gjøre det lettere å skaffe dokumentasjon, sier styreleder i Foreningen Norden Rune Mørck Wergeland.

- Vi er glade for at den nye tjenesten vil gjøre det lettere å skaffe dokumentasjon på at utdanningen man har tatt i Norden er godkjent i et annet land i Norden, sier styreleder Rune Mørck Wergeland.

For de viktigste utdanningene fra hvert enkelt land kan man nå laste ned en bekreftelse fra NOKUTs nettsider som viser at graden er automatisk godkjent. Denne dokumentasjonen kan tas i bruk direkte.

- Nettopp det at dokumentet er umiddelbart tilgjengelig for søkeren er en av fordelene med den nye ordningen. For læresteder og arbeidsgivere vil NOKUTs automatiske godkjenning være et ekstra verktøy som forenkler vurderingen av utdanning fra utlandet, sier NOKUTs direktør Terje Mørland på NOKUTs nettsider.


Omfatter de fleste utdanninger
Den automatiske godkjenningen vil omfatte de aller fleste nyere gradsutdanninger i Norden. Godkjenningsdokumentet viser hvilken grad den utenlandske utdanningen tilsvarer i det norske utdanningssystemet. Utdanningene som er inkludert spenner fra bachelorgrader til doktorgrader.

– Det er ikke tilfeldig at nordiske kvalifikasjoner er valgt, fortsetter Mørland. – Det har lenge vært et tett samarbeid mellom de nordiske landene om gjensidig godkjenning av videregående opplæring og opptak til høyere utdanning. I 2016 signerte også utdanningsministrene i Norden den reviderte Reykjavikdeklarasjonen, som setter som mål å innføre automatisk godkjenning av sammenlignbare utdanningskvalifikasjoner i Norden, sier Mørland.


Foreningen Norden jobber for at det etableres ett felles samordnet opptak til høyere utdanning i Norden. Dette er fortsatt en prioritet, understreker styreleder Rune Mørck Wergeland, som likevel mener den nye tjenesten til NOKUT er et skritt i riktig retning.

- Vi mener det er all grunn til å juble for at det nå blir enklere for studenter som ønsker å jobbe og studere i flere nordiske land, sier han.