Ofotbanen er Nord-Nordens fremtid

-Å bygge ut Ofotbanen nord til Troms, heller enn Nordlandsbanen, vil være en grønnere løsning, og mer kostnadseffektivt!

Av Vegard Andre Holand Løknes, styremedlem i Foreningen Nordens Ungdom, Bodø/Bergen

Foto: By Kabelleger / David Gubler (http://www.bahnbilder.ch)

Statsminister Erna Solberg, og hennes nordiske konservative partilederkolleger snakket nylig varmt om Norden som fremtiden etter pandemien, i NRK. De har selvfølgelig helt rett, men problemet med slik retorikk er at den sjelden kommer med konkret politikk for tettere nordisk samarbeid. Jeg har et forslag til et konkret prosjekt. Lenge nå har politikere i Nord-Norge arbeidet for bane nord for Bodø. De de ser ut til å glemme er at vi allerede har en slik bane, Ofotbanen. Det er denne svensk-norske jernbanen, ikke Nordlandsbanen, som bør bli Nordens bane lenger nord.

Fremtiden blir bedre om vi klarer å se den i et nordisk perspektiv.

Utvikling for et integrert Norden kan spare store offentlige midler på prosjekter vi gjerne skulle hatt realisert. Ved å knytte sammen Norden i nord kan man arbeide for gjensidig økonomisk utvikling og befolkningsvekst som gagner både Norge, Sverige, og Finland. Det ser allerede nå ut som om Finland vil ta initiativ til å bygge jernbanestrekningen Kirkenes - Rovaniemi, noe som er et eksempel på hvor nyttig nordisk samarbeid er i den gjensidige utviklingen i våre land.

BLI MEDLEM!

Strekningen Fauske - Narvik er en interessant strekning å bygge ut, og fortjener en reell gjennomgang. Slik den er i dag deler den landet i to med sin totale avhengighet av båt, men da det kanskje er den strekningen som vil koste mest, og vil være mest teknisk utfordrende, bør den vente. Det viktigste vi kan gjøre nå er å koble Troms og Finnmark på jernbanenettet, noe som best kan realiseres ved å knytte dem sammen med Sverige.

Ofotbanen er grønnere enn Nordlandsbanen.

Skulle man valgt å bygge ut Ofotbanen nord til Troms, heller enn Nordlandsbanen, vil det være en grønnere løsning, og mer kostnadseffektivt. Ofotbanen ble elektrifisert på 1920-tallet, mens Nordlandsbanen fremdeles går på diesel. Å bygge videre på det nord-svenske jernbanenettet, inn i Troms, vil ikke komme med behov for stor ombygging av det eksisterende jernbanenettet, eller alternativt, at ny bane driftes på diesel. Nordlandsbanen kan på sin side på sikt overføres til hydrogen og
brenselceller heller enn å bygge ut dyr elektrisk infrastruktur.

En slik ny endestasjon i Troms er en utvikling Norge må ta til orde for. Mens det ikke er et prosjekt man kjører i gang alene, er de største kostnadene, og de største vinningene hos oss. Vi må ta til orde, legge fram en plan, og gå Sverige i møte med dem. I nordøst er det Finland som har tatt initiativet, da mesteparten av arbeidet der vil være hos dem. Om en vil ha en skandinavisk endestasjon i Troms er det Norge som må bidra. Statsminister Erna Solberg kan levere på hennes varme ord om nordisk samarbeid ved å ta dette initiativet.

Leserinnlegget er tidligere publisert i Fremover 23/3-2021

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv