Regjeringen vil redusere dubbingen

Den nye Solbergregjeringen vil ha mindre dubbing av skandinavisk tale på NRK. – Positive signaler, sier generalsekretær i Foreningen Norden Espen Stedje.

14. januar kom den nye regjeringen Solberg overens om en ny regjeringsplattform. Når Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet denne uken danner ny regjering, har de blant annet satt seg som mål å redusere dubbingen av skandinavisk.

Regjeringen vil «sikre fellesnordisk språkforståelse ved å arbeide for at film og fjernsyn sendes tekstet, ikke dubbet, når programmet er statlig finansiert eller støttet,» skriver regjeringen under språkpolitikk i den nye regjeringsplattformen.

Stedje: – Positive signaler
– Vi ser frem til å sørge for at regjeringen følger opp sin gledelige og viktige ambisjon om å ivareta det nordiske språkfellesskapet, sier generalsekretær i Foreningen Norden Espen Stedje.

Foreningen Norden har de siste årene kritisert NRK flere ganger for dubbing av skandinavisk tale i programmer for barn og unge.

I desember gikk både Foreningen Norden, skuespiller Lena Ellingsen og språkprofessor Øystein Vangsnes ut mot NRK Super. Kanalen valgte å dubbe to populære skandinaviske julekalendre.

– Man undervurderer publikum ved å dubbe et språk som svensk, som nærmest er for en norsk dialekt å regne. Unger er tilpasningsdyktige. De har store ører, sa Ellingsen til Klassekampen.

Ønsker felles nordisk ID-løsning og mer nordisk forsvarssamarbeid
Regjeringen skriver også at de ønsker å videreutvikle det nordiske forsvarssamarbeidet (NORDEFCO) og å arbeide med en felles digital ID-løsning for nordiske statsborgere. Også dette er saker Foreningen Norden har jobbet med å profilere i offentligheten.

I 2016 tok foreningen til orde for en utredning av felles nordisk e-ID og personnummer.

«Det bør utredes om de nordiske landenes systemer for identitetskontroll kan koordineres i større grad enn i dag,» het det blant annet i notatet til Nordisk råd, som senere er blitt diskutert flere ganger av nordiske parlamentarikere.

– Vi merker oss at disse viktige nordiske sakene nå er på agendaen og gleder oss til å følge sakene politisk, sier Stedje. – Samtidig er det viktig at den nordiske språkforståelsen følges opp i andre sammenhenger, blant annet i det viktige arbeidet med ny læreplan.

Relaterte artikler

No items found.
Nyhetsarkiv