Regnbueflagget og Foreningen Norden

I juni feirer vi Pride. Foreningen Norden har skiftet sine bannere til regnbuen for å markere at vi er stolte av mangfoldet i Norden og for å feire kjærligheten.

Markeringen av Pride har fått overveldende positive reaksjoner, men noen er også undrende til hvorfor akkurat Foreningen Norden skal markere sin støtte til mangfoldet og kjærlighet.

En del av vårt fundament

Foreningene Norden skal arbeide for alle innbyggere i Norden. Foreningene Norden har et felles verdigrunnlag som er formulert i vårt prinsipprogram. Der står det at alle foreningene:

arbejder på  grundlag  af  de  værdier  som bærer den nordiske  samfundsmodel;  tillid,  frihed  under ansvar,  åbenhed  og inkludering,  tolerance,  ligestilling  og demokrati samt respekten for  traditionen  for at  foretage  dialog med medborgerne i de demokratiske  institutioner

- Foreningen Norden er en forening som inkluderer, sier styremedlem Siw Fjelstad.

- Dette er et standpunkt som er viktig å markere, ikke minst fordi vi dessverre har sett en oppblomstring i ekstreme holdninger som hefter sin identitet på Norden og anvender nordiske begreper. En av grunnene til at vi er opptatt av samarbeid er nettopp for å skape mangfold. Det vil vi være tydelige på, konkluderer Fjelstad

Inkludering, toleranse og likestilling

Fjelstad og prinsipprogrammet peker på viktige verdier som utgjør grunnlaget for Foreningene Nordens arbeid. Vårt arbeid er å sikre det beste grunnlaget for alle borgere i Norden, uavhengig av legning, men også kjønn, religion, etnisitet osv. For Foreningen Norden er det viktig å ta avstand fra ekstremsisme, og i stedet fremme inkludering, toleranse og likestilling for alle.

Vil du støtte det nordiske samarbeidet? Les mer her

Relaterte artikler

No items found.
Nyhetsarkiv