Regnbueflagget og Foreningen Norden

Hvorfor preger regnbuefargene Foreningen Nordens logo? Svaret er inkludering, mangfold og kjærlighet!

I juni feirer vi Pride. Foreningen Norden ønsker å markere at vi er stolte av mangfoldet i Norden og for å feire kjærligheten.

Markeringen av Pride har fått overveldende positive reaksjoner, men noen er også undrende til hvorfor akkurat Foreningen Norden skal markere sin støtte til mangfoldet og kjærlighet.

En del av vårt fundament

Foreningene Norden skal arbeide for alle innbyggere i Norden. Vi har et felles verdigrunnlag som er formulert i vårt prinsipprogram. Der står det at alle foreningene:

arbejder på  grundlag  af  de  værdier  som bærer den nordiske  samfundsmodel;  tillid,  frihed  under ansvar,  åbenhed  og inkludering,  tolerance,  ligestilling  og demokrati samt respekten for  traditionen  for at  foretage  dialog med medborgerne i de demokratiske  institutioner

- Foreningen Norden er en forening som inkluderer, sier styremedlem Siw Fjelstad.

Åpenhet, inkludering og likestilling er altså blant det vi jobber for i Foreningen Norden. Det betyr også å støtte mennesker som opplever diskriminering fordi de bryter med normer for seksualitet og kjønn.

Foreningen Norden som markerer Pride.

- Dette er et standpunkt som er viktig å markere, ikke minst fordi vi dessverre har sett en oppblomstring i ekstreme holdninger som hefter sin identitet på Norden og anvender nordiske begreper. En av grunnene til at vi er opptatt av samarbeid er nettopp for å skape mangfold. Det vil vi være tydelige på, konkluderer Fjelstad

Inkludering, toleranse og likestilling

Fjelstad og prinsipprogrammet peker på viktige verdier som utgjør grunnlaget for Foreningene Nordens arbeid. Vårt arbeid er å sikre det beste grunnlaget for alle borgere i Norden, uavhengig av legning, men også kjønn, religion, etnisitet osv. 

For Foreningen Norden er det viktig å ta avstand fra ekstremisme, og i stedet fremme inkludering, toleranse og likestilling for alle.

Vi heier på likestilling, vi heier på mangfold - og i juni betyr det at vi heier på Pride!

Vil du støtte det nordiske samarbeidet? Les mer her

Relaterte artikler

No items found.
Nyhetsarkiv