Sammen gjør vi en forskjell!

En av Foreningen Nordens stiftere var Anna Rogstad, den første kvinnen som tok sete i Stortinget, som møtende vararepresentant i 1911. Den engasjerte lærerinnen forsto betydningen av å organisere seg i interessefellesskap. Hun var med på å stifte både Norsk Kvindesaksforening i 1884, Kvindestemmerretsforeningen i 1885 – og altså Foreningen Norden i 1919. Rogstad forsto at dersom man ønsker å forandre samfunnet og skape endringer, er det viktig å organisere seg med likesinnede.

Av Tone Wilhelmsen Trøen, styreleder i Foreningen Norden

Dette er like gyldig i dag. Det er derfor vi som ønsker et sterkt nordisk samarbeid, er medlemmer i Foreningen Norden.  

BLI MEDLEM

Vi har nå vært igjennom et år som tydelig har vist oss betydningen av et sterkt nordisk fellesskap. Vi har kjent på de store utfordringene stengte grenser har medført. Foreningen Nordens innsats for å belyse og minne om betydningen av nordisk samarbeid er derfor viktig. Vårt arbeid for at nye generasjoner skal få kjennskap og kunnskap om Norden, nordisk kultur, språk og samfunnsforhold har stor betydning. Vi må stadig minne politikere og opinionen generelt om at vi ikke kan ta det nordiske samarbeidet for gitt. Arbeidet med å bygge opp tilliten og pleie relasjonene mellom folkene i Norden etter pandemien må prioriteres. Som ledd i dette skal vi vise unge de mulighetene som finnes, blant annet gjennom nordisk sommerleir og jobbutvekslingsprogrammet Nordjobb.

Anna Rogstad ved kateteret i 1909. Foto: Anders Beer Wilse / Norsk Folkemuseum

Som medlemmer i Foreningen Norden er vi mange som ønsker mer nordisk samarbeid, større språkforståelse og -felleskap og mer grensekryssende transport. Jo flere vi er, jo større gjennomslag sikrer vi for foreningens hjertesaker.  

Jeg vil derfor rette en stor takk til deg som er medlem. Takk for ditt engasjement for Norden.  

Slik Anna Rogstad forsto betydningen av å stifte foreningen og stå sammen, skal vi fortsatt løfte engasjementet for Norden og stå sammen om at Norden skal bli verdens best integrerte region.  

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv