Språk er infrastruktur  

Åse Wetås, direktør i Språkrådet, møtte Foreningen Nordens lokallagsledere og landsstyret for å diskutere hvordan det skandinaviske språkfellesskapet kan styrkes.

Foto: Moment Studio

- Språk er en stor del av den infrastrukturen som binder sammen samfunnet vårt, det handler om inkludering. Språk er minst like viktig for effektiv og god kommunikasjon, som veier og jernbane, fastslo Wetås.

Bli medlem!

I Norden har vi et språklig fellesskap med 27 millioner mennesker, hvorav over 22 millioner har skandinavisk som morsmål. Språkdirektør Westås påpekte at nabospråkforståelsen er viktig for Norden som virksomhets-, arbeids- og studieregion. 

- Den gir oss tyngde internasjonalt, sa hun.  

Språkrådet har sammen med sine nordiske søsterorganisasjoner sett behovet for å styrke det skandinaviske språkfellesskapet, og har derfor formulert en strategi for de nærmeste årene. Formålet med strategien er å styrke både språkfellesskapet og de enkelte språkene som inngår. 

- Et sterkt skandinavisk språkfellesskap vil i sin tur styrke både de språkene Norge har et særlig ansvar for, og de andre nordiske språkene som inngår i fellesskapet, sa språkdirektøren.

Digitalt møte med direktør Åse Wetås i Språkrådet og Foreningen Norden. Her ved styreleder Tone Wilhelmsen Trøen og generalsekretær Espen Stedje.


Styreleder i Foreningen Norden, Tone Wilhelmsen Trøen, tok opp på møtet at vi ikke kan ta det viktige språkfellesskapet for gitt. 

- Vi blir mindre eksponert for nabospråk i populærkulturen og det er varierende hvor mye nabospråkundervisning det er i skolen, sa Trøen. 

Bevaringen av det skandinaviske språkfellesskapet er grunnleggende for det nordiske samarbeidets fremtid. 

-       Det holdningsskapende arbeidet for den fellesnordiske kultur- og språkforståelsen er derfor viktig, fremhevet Trøen. 

Åse Wetås takket for arbeidet Foreningen Norden gjør når det kommer til språkfellesskap i Norden. 

-       Framtidas språklige hverdag blir avgjort av de valgene vi tar i dag, sa Wetås.

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv