Stengte grenser kan gi langvarige konsekvenser

– De fleste trodde at tiden hvor vi må vise pass på grensen var forbi. Plutselig fikk statsborgerskapet en betydning det ikke har hatt på lenge, også innad i Norden. Det er veldig uheldig, og det skaper en ny holdning hos mange, sier generalsekretær Espen Stedje til Adresseavisen.

Foto: Kristin Svorte /Adresseavisen

Det er godt over 100 år siden vi hadde militære styrker som voktet grensen til Sverige og i over 60 år har vi nytt godt av den frie bevegelsen i Norden. Grensestengingen i Norden kan gi store konsekvenser for det folkelige samarbeidet, det forteller Stedje til Adresseavisen.

– De mentale grensene er kanskje de vanskeligste å bygge ned igjen. Hvis vi nå bygger opp igjen grensene mellom de nordiske landene, og det varer lenge, vil det ta lengre tid å bygge ned de mentale grensene til folk, ettersom kontakten mellom folk blir satt på vent.

Har tatt samarbeidet for gitt

Håndteringen av koronapandemien har avdekket svakheter i det nordiske samarbeidet.

– Det viser egentlig at samarbeidet ikke har vært så godt som vi hadde håpet. Det skyldes at man har tatt samarbeidet litt for gitt. Det gjør jo at vi fikk en veldig ulik tilnærming til situasjonen vi er i nå, og at vi unnlot å informere hverandre når vi stengte grensene. Det er en veldig uheldig situasjon.

Skaper stor utfordring

– Når personlige kontakter mellom landene brytes på den måten, er det et stort arbeid som må til for å forsøke å bygge bruer igjen. Det burde være like lett å krysse en landegrense i Norden som det er å krysse en fylkesgrense i Norge. Mange har levd med oppfatningen av at det er sånn, og har blitt litt overrasket nå. Vi trodde rett og slett at det nordiske samarbeidet hadde kommet lenger, sier Stedje.

Ikke minst påpeker Stedje hvor uheldig retorikken har vært i kjølevannet av pandemien.

– Nå ser vi en retorikk blant folk som ikke er bra, og det er grums som kommer opp mot andre land i kommentarfelt rundt omkring, der folk bruker koronapandemien og smittehensyn for å fremme andre agendaer. Denne typen mistenksomhet og mistro mot svensker er ikke noe vi har sett siden unionsoppløsningen og krigen.

Stedje avslutter med å si at jo lenger situasjonen pågår, desto større kommer skaden til bli.

Du kan lese hele saken i Adresseavisen

Ønsker du å støtte det Nordiske samarbeidet? Her kan du lese mer om Foreningen Norden.