Sverige hjelper Norge

Sverige sikrer Norge vaksiner gjennom avtaler mellom legemiddelprodusentene og EU-kommisjonen.

Sveriges vaksinekoordinator mener Norge kan få 2,5 millioner doser allerede på starten av nyåret.

– Det er strålende og nok et eksempel på hvor viktig det er med et sterkt nordiske samarbeidet, sier Espen Stedje, generalsekretær i Foreningen Norden.

Vil du styrke det nordiske samarbeidet? Les mer her

Felles beredskap- og helsesamarbeid

Allerede tidlig i år etterlyste Foreningen Norden en felles beredskapsplan og helsesamarbeid.

– Pandemien viste oss at vi trenger nordiske løsninger i møte med globale kriser. Stengte grenser er noe vi må unngå i Norden. Fremover blir det viktig å legge til rette for samarbeid i møte med internasjonale utfordringer og sikre at Norden har tilgang til legemidler, smittevernutstyr og så videre, sier Stedje.

Norden står sterkere sammen

– Man har kanskje tenkt at det nordiske samarbeidet var sterkere enn det det egentlig var. Når pandemien rammet tenkte man nasjonalt fremfor nordisk. Dette skapte uheldig konsekvenser for en av verdens best integrerte regioner. I fremtiden blir det viktig å ta lærdom av pandemien og sikre nordboeres sikkerhet, avslutter Stedje.

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv