Til deg som kan banke det nordiske inn i skolen: Foreningen Norden søker skole- og språkpolitisk rådgiver

Foreningen Norden gjør et viktig arbeid for at samfunn, kultur og språk i Norden får en tydelig plass i undervisningen i skolen, og for å styrke den skandinaviske språkforståelsen. Nå vil vi ha deg med på laget!

Det nordiske samarbeidet er viktigere enn noen gang før, og Foreningen Norden opplever en stor vekst. Vi gjør et viktig arbeid for at samfunn, kultur og språk i Norden får en tydelig plass i undervisningen i skolen, og for å styrke den skandinaviske språkforståelsen. Hvorfor det? Fordi en tydelig satsning på det nordiske i skolen og skandinavisk språkforståelse, er avgjørende for at unge skal få tilgang til mulighetene som ligger i et fellesnordisk utdannings- og arbeidsmarked. Nå satser vi videre, og vil gjerne ha deg med på laget.

Hvem er du i Foreningen Norden?

Du er en som har kunnskapen, erfaringen og drivkraften til å få beslutningstakere til å forstå viktigheten av det nordiske i skolen, og verdien av et skandinavisk språkfellesskap. Du er en nettverksbygger og en døråpner – du sørger for at sluttresultatet av ditt arbeid er, at den nordiske satsningen i skolen blir styrket. Ikke minst er du med på å utvikle Foreningen Nordens eget skolemateriale, slik at det bidrar til å skape entusiasme, glede og kunnskap over det nordiske.

Er du fortsatt med? Da går vi til delen som handler om ditt engasjement.

Dette brenner du for:

Du blir engasjert av denne stillingsutlysningen fordi du vet at et felles nordisk hjemmeområde vil gi unge større mulighet for bosetting, studier og arbeid i fremtiden – og at det å kunne høre hjemme i et fellesnordisk område er en viktig nøkkel til økt integrering. Selvsagt vet du at skandinaviske språk i skolen er relevant, fordi når barn og unge er en del av vårt skandinaviske språkfelleskap, så vil de bli forstått i et hjemmeområde på 27 millioner mennesker.

Dine kvalifikasjoner:

 • Du har minimum 4-årig høyere utdanning, gjerne med humanistiske, samfunnsvitenskapelige eller pedagogiske emner i fagkretsen
 • Du har erfaring med politisk påvirkningsarbeid og kan vise til resultater
 • Du har erfaring med skole- og språkpolitikk
 • Du har god innsikt i norske og nordiske samfunnsforhold
 • Du har erfaring fra arbeid med skoler
 • Du er god på å formidle muntlig og skriftlig, og god på å lytte til det som blir sagt
 • God forståelse av dansk og svensk språk
 • Det er en bonus for oss hvis du i tillegg har erfaring med prosjektledelse

Skole-og språkrådgivers hovedoppgaver:

 • Du jobber for å påvirke og å få gjennomslag for det nordiske innen språk- og utdanningspolitikken i Norge («Banke det inn, og holde det der», kaller vi vår strategi.)
 • Du er god på å markedsføre og fortelle om Foreningen Nordens undervisningsressurser, slik at flest mulig vil benytte seg av muligheten til å bruke dette i sin undervisning.
 • Du er en nøkkelperson i utviklingen av Foreningen Nordens språk-og undervisningsressurser. Du planlegger og gjennomfører også kurs og arrangementer.
 • Du sørger for god kommunikasjon med nye skoler, og de skolene som allerede er medlem av Foreningen Norden. Du sørger for at det er enkelt å bli skolemedlem, og at det er givende å fortsette å være skolemedlem.
 • Foreningen Norden har mange forskjellige skoleprosjekter. Du er saksbehandler når skolene søker stipend for de ulike prosjektene.

Hva blir du en del av i Foreningen Norden?

Du vil bli en del av vårt hyggelige og uformelle arbeidsmiljø i ærverdige Foreningen Nordens hus på Abbediengen nær Skøyen i Oslo. Her er det stor takhøyde, både symbolsk og rent fysisk. Du vil være en viktig del av laget vårt, og vi gleder oss til å ta deg imot.

Administrasjonen har ansvar for den daglige driften av organisasjonen. Du må regne med noe reisevirksomhet i jobben din.

Ansettelsesform: Fast, fulltid.

Søknadsfrist: Snarest.

Lønn: Stillingen avlønnes i l.tr. 59-65 (534 400-637 900kr/år)

Har du erfaringen og kan du gjennomføre? Blir du hørt i møte med beslutningstakere, og kan du bevise det? Da er det din tid til å skinne. Du har store muligheter hos oss. Og gjennom din innsats, vil barn og unge få store muligheter i fremtiden!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Stor hilsen fra Foreningen Norden

Søk her: https://www.digitalpersonal.no/jobs/1400530-foreningen-norden-soker-skole-og-sprakpolitisk-radgiver/applications/new?


Fakta om Foreningen Norden:

Foreningen Norden er en partipolitisk uavhengig medlemsforening med 5000 medlemmer som arbeider for å styrke og utvikle et nordisk samarbeid for alle som bor i Norden.Vi vet at et mer sammensveiset Norden gir flere muligheter for alle. De nordiske ministrene har sagt at innen 2030 så skal Norden bli det mest bærekraftige og integrerte regionen i verden i dag, og det er helt essensielt at vi styrker språkforståelsen og det nordiske i skolen, som et middel mot dette målet.

Relaterte artikler

No items found.
Nyhetsarkiv