Tog kan endre Norden

En av hjertesakene til Foreningen Norden er grensekryssende transport som knytter de nordiske landene sammen. Men kanskje trenger vi å bli minnet på hvorfor vi snakker om tog? Hva er det som blir bedre av at et tog kommer kjapt fra ett sted i vår region til et annet?

​Av: Espen Stedje, generalsekretær i Foreningen Norden


Togdebatten engasjerer enormt og handler ofte om økonomi, om togskinnene skal være bygget på broer eller på bakken og om politisk vilje til eller uvilje mot å få gjennom togprosjektene. Men først og fremst handler tog om mennesker. Tog handler om deg og meg, om våre venner og kjente og alle de vi ikke kjenner ennå, som vi har mulighet til å knytte kontakt med. Tog handler om hvordan vi kan utnytte potensialet som ligger i vår region.

Kan gjøre ditt liv rikere

I denne utgaven av magasinet Norden har du lest om prosjektet Skagerrakbanen som har en ambisjon om å få ned reisetiden mellom Oslo og Göteborg til én time. Som Anders Brunberg som arbeider med Skagerrakbanen sier: «Ett svensk-norskt par som bor i Uddevalla skulle kunna pendla till bägge städerna.»

Med et høyhastighetstog vil du få et nærområde som åpner oppfor flere jobber, flere studiemuligheter, flere muligheter for å bosette deg og flere kultur- og fritidstilbud. Som eksempelet med det svensk-norske paret viser: Tog handler om hvordan vi vil leve våre liv, og hvilke muligheter vi har for å få det livet vi ønsker.

Tenk etter – hva vil det så bety for deg og dine at Nordens byer kommer nærmere hverandre i tid? Har vi råd til å la være?

I tillegg til å gi hver enkelt flere muligheter, vil effektiv og miljøvennlig transport være verdifullt for næringslivet og økonomisk vekst. Når det gjelder Skagerrakbanen, vil denne alene generere 400 milliarder i økonomisk vekst, sier Anders Brunberg. Dette er vekst som kan gagne oss alle.

Ministerråd for transport

For å få til en effektiv samferdselspolitikk og koordinere tiltak ville det være en fordel om ansvarlige ministre møtes regelmessig. I dager det ikke noe nordisk ministerråd for samferdsel. Foreningen Norden har ivret for grensekryssende transport lenge og etterlyst en gjenoppretting av et nordisk ministerråd for transport. Nå er det opp til de nordiske regjeringene å vise handlekraft og levere.

Det finnes et enormt uutnyttet potensial for et mer ambisiøst, innovativt nordisk samarbeid.

Å satse på tog over grensene, gir miljømessig og økonomisk gevinst. Det viktigste er at bedre og raskere mobilitet over grensene vil gi folk i Norden et rikere liv!

BLI MEDLEM I FORENINGEN NORDEN!

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv