Tusen takk!

Du er en del av det viktige arbeidet for et inkluderende, samarbeidende Norden der grenser er uviktige og mulighetene mange.

Til deg som er brennende engasjement for Norden, er støttemedlem eller som er engasjert i en enkelt sak. Vi i Foreningen Norden vil benytte anledningen til å si tusen takk til deg som er medlem hos oss!

Generalsekretær Espen Stedje med julehilsen til alle medlemmer.

2022 har vært et dramatisk år. Vi har opplevd at et av våre naboland, på brutalt vis, har invadert et europeisk land. Dette har ført Norden tettere sammen. Akkurat nå er det spesielt viktig at folk i Norden har tillit til hverandre. Det er kjernen i Foreningen Nordens arbeid. I over 103 år har Foreningen Norden bygget og vedlikeholdt relasjoner på tvers av landegrensene.

Gjennom året har Foreningen Norden fortsatt arbeidet med å styrke det nordiske kultur- og språkfellesskapet. Et av våre mest effektive verktøy er Foreningen Nordens språkpris. Språksaken fikk et solid løft da Dronning Margrethe av Danmark besøkte Foreningen Norden i år for å ta imot prisen som ble overrakt av Dronning Sonja.

Dronning Margrethe under middagen på Grand Hotel i Oslo. Det var Jakob Oftebro, språkprisvinner fra 2014, som hadde æren av å ha dronningen til bords.

Ildsjeler over hele landet

Foreningen Norden har lokallag med ildsjeler over hele landet. De jobber iherdig hver dag for det nordiske samholdet på ulike måter. Antall medlemmer ved utgangen av 2020 var i underkant av 5000, og når vi nå runder av 2022 har vi gleden av å ønske 7000 medlemmer en riktig god og frydefull jul.

Det er medlemmene som utgjør Foreningen Norden, så tusen takk for at du er en del av det viktige arbeidet for et inkluderende, samarbeidende Norden der grenser er uviktige og mulighetene mange.

God jul og et godt nytt år til deg. Sammen skal vi gjøre 2023 til et stort år for nordisk samarbeid!

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv