En utfordring for de nordiske velferdsstatene?

Er den demografiske utviklingen en utfordring for velferdsstatene? Spørsmålet diskuteres med Nordregio direktør Kjell Nilsson og Jan Erik Grindheim fra Foreningen Norden Oslo. Den demografiske utviklingen er sentral for de nordiske velferdsstatenes fremtid. Spørsmålet reises på bakgrunn av rapporten "State of the Nordic Region 2020". Se foredraget her: