– Vi må satse på sosial bærekraft

Stadig flere kritiserer kuttene til nordisk kultur- og utdanningssamarbeid. I radioprogrammet "Norsken, svensken og dansken", kritiserer Hilde Sandvik Nordisk ministerråds forslag til kutt i de nordiske kulturbudsjettene.

 Foto: Eivind Senneset

– Jeg mener at det er totalt korttenkt fordi det er så mange ting i vår tid som kaller på en sosial bærekraft i en mye bredere utstrekning, sier Hilde Sandvik i radioprogrammet.

 

Er du interessert i det nordiske samarbeidet? Bli medlem!

 

Nordisk ministerråd har foreslått å kutte støtten til en lang rekke nordiske kultur- og utdanningsprosjekter for å finansiere nye miljøtiltak.

– I Norden nå snakker vi hele tiden om at bærekraft og klimaomstilling og grønt skifte er viktig, men hvis vi ikke skaper den sosiale bærekraften, så kan vi se langt etter det vi kaller den nordiske modellen, sier Sandvik i radioprogrammet som sendes hver uke på DR, NRK og SR.

Slutt for Nordisk Panorama

Sandvik trekker frem det nordiske samarbeidet om dokumentarfilmer og støtten til organisasjonen Nordisk Panorama som har får kuttet sitt budsjett med 1,4 millioner DKK.

– Det vil i så fall bety kroken på døren for et forum som har vart i 30 år, et av de viktigste nordiske samarbeidene på kulturfeltet. For hva er dette annet enn en festival? Jo, det er altså stedet der flere nordiske dokumentarfilmer har blitt pitchet og de har sett dagens lys, sier Hilde Sandvik i det skandinaviske radioprogrammet.

 

Foreningen Norden kritiserer

Foreningen Nordens landsmøte var i 2020 svært kritiske til forslagene om å kutte støtte til prosjekter som skaper nordisk identitet og samhold. Foreningen vedtok en resolusjon hvor det blant annet stod: Nordisk ministerråd, hvis oppgave er å hegne om nordisk samarbeid og fellesskap, undergraver sitt eget fundament og formål med de nye budsjettene.

 

Blant prosjekter som får redusert støtte er Nordjobb, kurs for lærere i nabospråk, Nordisk litteraturuke, seminarer for forfattere m.m.

 

 

 

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv