Bli medlem

Info om medlemskap og betaling

Derfor er jeg medlem

Jeg brenner for skandinavisk språksamarbeid. Når vi snakker språk som er så nært beslektet, er det ingen grunn til at vi ikke skal forstå hverandre. Økt språkforståelse øker mulighetene for utdanning og arbeid på tvers av landegrensene.

- Marte Persdatter Tangvik

Det er så mange saker å velge mellom, men hvis jeg skulle velge én, er kanskje kulturutveksling og felles medier den fremste. Hvis vi deler samme virkelighet, vokser vi
tettere sammen.

- Folke Järnbert

Som samisk har jeg vokst opp med grensehindringene
i Norden. De går på tvers av vårt bosetningsområde i alle mulige retninger og deler opp samfunnene våre i unødvendig byråkrati. Jeg ønsker færre
landegrenser i Norden og gjerne et selvstendig Norden, der vi alle kan leve side om side med et felles nordisk pass.

- Ánde Trosten