Hjertesaker

Nordisk integrasjon

Kan vi utforme felles politikk i Norden. Ja, mener vi i Foreningen Norden. Vi tar til orde for at det offisielle nordiske samarbeidet blir mer forpliktende.

En sterkere nordisk integrasjon kan bidra til å gjøre Norden til en av verdens mest dynamiske og nyskapende regioner. Vi mener Norge i større grad bør vurdere muligheten for å ta forpliktende beslutninger i det nordiske samarbeidet.

Diskusjonen om et tettere samarbeid i Norden har fått fornyet vitalitet i alle de nordiske landene og vi jobber kontinuerlig med å løfte visjonen og et ambisiøst mål.


Les vårt prinsipprogram her

Utforsk våre andre hjertesaker

Les mer detaljert om våre fanesaker

Er du nysgjerrig på å lese mer? Se vårt prinsipprogram og vår handlingplan! 

PrinsipprogramHandlingsplan