Hjertesaker

Nordens forente stater

Trenger vi egentlig grenser i Norden? Nei, mener Foreningen Norden. Snarere bør det offisielle nordiske samarbeidet bli forpliktende og de nordiske landene danne en forbundsstat.

Foreningen Norden ønsker å ha en nordisk forbundsstat som overordnet mål og ledestjerne for arbeidet med en tettere politisk integrasjon i Norden. Utgangspunktet for tanken er Nordisk Råds og Ministerråds årbok Forbundsstaten Norden (kan lastes ned gratis her).

En sterkere nordisk integrasjon kan bidra til å gjøre Norden til en av verdens mest dynamiske og nyskapende regioner. Vi mener Norge i større grad bør vurdere muligheten for å ta forpliktende beslutninger i det nordiske samarbeidet.

Diskusjonen om et tettere samarbeid i Norden har fått fornyet vitalitet i alle de nordiske landene og vi jobber kontinuerlig med å løfte visjonen og det ambisiøse målet om en mulig nordisk forbundsstat.


Les vårt prinsipprogram her

Utforsk våre andre hjertesaker

Les mer detaljert om våre fanesaker

Er du nysgjerrig på å lese mer? Se vårt prinsipprogram og vår handlingplan! 

PrinsipprogramHandlingsplan