Lokallag

Foreningens lokallag skaper nordiske opplevelser i nærmiljøet og bidrar til
å synliggjøre den folkelige støtten for det nordiske samarbeidet.

Bærum

Kontakt

Ole Andreas Lilloe-Olsen
916 90 519baerum@norden.no
Følg oss på Facebook

Foreningen Norden Øvre Romerike

Kontakt

Harald Espelund
97958750ovre-romerike@norden.no
Følg oss på Facebook

Nordisk studentforening

Kontakt

Kontakt Foreningen Norden
22 51 67 60foreningen@norden.no
Følg oss på Facebook

Kongsvinger og omegn

Kontakt

Willy Lindemark
474 87 966kongsvinger@norden.no
Følg oss på Facebook

Trysil

Kontakt

For tiden uten styre
Følg oss på Facebook

Arendal

Kontakt

Harrieth Møller Lindset
482 35 560arendal@norden.no
Følg oss på Facebook

Kristiansand

Kontakt

For tiden uten styre
Kontakt Agder distrikt.
agder@norden.no
Følg oss på Facebook

Stavanger

Kontakt

For tiden uten styre
Følg oss på Facebook

Bergen

Kontakt

Lene Buhl-Mortensen
954 76 433bergen@norden.no
Følg oss på Facebook

Harstad og omegn

Kontakt

Sigrid Mathisen Kvæfjord
909 13 313harstad@norden.no
Følg oss på Facebook

Kåfjord - Storfjord

Kontakt

Jarle Myrhaug
416 28 511kaafjord-storfjord@norden.no
Følg oss på Facebook

Narvik

Kontakt

Barbro-Yvonne Ytterstad
413 29 909narvik@norden.no
Følg oss på Facebook