Lokallag

Foreningens lokallag skaper nordiske opplevelser i nærmiljøet og bidrar til
å synliggjøre den folkelige støtten for det nordiske samarbeidet.

Østfold distrikt

Kontakt

Fredric Nygård
480 27 352ostfold@norden.no
Følg oss på Facebook

Indre Østfold

Kontakt

Anne-Grethe Lindqvist
922 40 909indre-ostfold@norden.no
Følg oss på Facebook

Oslo og Akershus distrikt

Kontakt

Knut E. Bjørkmann
928 29 981oslo-akershus@norden.no
Følg oss på Facebook

Bærum

Kontakt

Ole Andreas Lilloe-Olsen
916 90 519baerum@norden.no
Følg oss på Facebook

Foreningen Norden Øvre Romerike

Kontakt

Harald Espelund
97958750ovre-romerike@norden.no
Følg oss på Facebook

Nordisk studentforening

Kontakt

Kontakt Foreningen Norden
22 51 67 60foreningen@norden.no
Følg oss på Facebook

Buskerud distrikt

Kontakt

Lena Rós Mathiasdóttir
452 41 792buskerud@norden.no
Følg oss på Facebook

Ringerike

Kontakt

Lena Rós Mathiasdóttir
452 41 792ringerike@norden.no
Følg oss på Facebook

Sigdal

Kontakt

Kjell Tore Finnerud
932 12 233sigdal@norden.no
Følg oss på Facebook

Øvre Eiker

Kontakt

Torill B. Stenshorne
327 52 870ovre-eiker@norden.no
Følg oss på Facebook

Agder distrikt

Kontakt

Ole Henrik Grønn
920 99 585agder@norden.no
Følg oss på Facebook

Arendal

Kontakt

Harrieth Møller Lindset
482 35 560arendal@norden.no
Følg oss på Facebook

Kristiansand

Kontakt

For tiden uten styre
Kontakt Agder distrikt.
agder@norden.no
Følg oss på Facebook

Stavanger

Kontakt

Bjørn Eirik Marcusson
900 97 152stavanger@norden.no
Følg oss på Facebook

Bergen

Kontakt

Lene Buhl-Mortensen
954 76 433bergen@norden.no
Følg oss på Facebook

Molde og omegn

Kontakt

Vigdis Høstmark
971 83 615molde@norden.no
Følg oss på Facebook

Harstad og omegn

Kontakt

Sigrid Mathisen Kvæfjord
909 13 313harstad@norden.no
Følg oss på Facebook

Kåfjord - Storfjord

Kontakt

Jarle Myrhaug
416 28 511kaafjord-storfjord@norden.no
Følg oss på Facebook

Narvik

Kontakt

Barbro-Yvonne Ytterstad
413 29 909narvik@norden.no
Følg oss på Facebook