Lokallag og distrikt

Foreningens distrikts- og lokallag skaper nordiske opplevelser i nærmiljøet og bidrar til å synliggjøre den folkelige støtten for det nordiske samarbeidet.

Østfold

Oslo & Akershus

Oslo og Akershus distrikt

Kontakt

Knut E. Bjørkmann
928 29 981oslo-akershus@norden.no
Følg oss på Facebook

Bærum

Kontakt

Ole Andreas Lilloe-Olsen
916 90 519baerum@norden.no
Følg oss på Facebook

Nannestad

Kontakt

Kjell Magne Mortensen
918 60 975nannestad@norden.no
Følg oss på Facebook

Nordisk studentforening

Kontakt

Folke Järnbert
906 02 276ungdom@norden.no
Følg oss på Facebook

Ullensaker

Kontakt

Berit Nafstad Lyftingsmo
917 57 120ullensaker@norden.no
Følg oss på Facebook

Hedmark

Buskerud

Buskerud distrikt

Kontakt

Lena Rós Mathiasdóttir
452 41 792buskerud@norden.no
Følg oss på Facebook

Ringerike

Kontakt

Lena Rós Mathiasdóttir
452 41 792ringerike@norden.no
Følg oss på Facebook

Sigdal

Kontakt

Kjell Tore Finnerud
932 12 233sigdal@norden.no
Følg oss på Facebook

Øvre Eiker

Kontakt

Torill B. Stenshorne
327 52 870ovre-eiker@norden.no
Følg oss på Facebook

Telemark

Agder

Agder distrikt

Kontakt

Victor I. Backe
977 67 337agder@norden.no
Følg oss på Facebook

Arendal

Kontakt

Harrieth Møller Lindset
482 35 560arendal@norden.no
Følg oss på Facebook

Rogaland

Stavanger

Kontakt

Bjørn Eirik Marcusson
900 97 152stavanger@norden.no
Følg oss på Facebook

Hordaland og Sogn og Fjordane

Bergen

Kontakt

Lene Buhl-Mortensen
954 76 433bergen@norden.no
Følg oss på Facebook

Møre og Romsdal

Molde og omegn

Kontakt

Vigdis Høstmark
971 83 615molde@norden.no
Følg oss på Facebook

Trøndelag

Trøndelag distrikt

Kontakt

Aud Gaundal
930 63 686trondelag@norden.no
Følg oss på Facebook

Namsos

For tiden uten styre. Kontakt Trøndelag distrikt.

Kontakt

Bjørn Sakshaug
415 65 015trondelag@norden.no
Følg oss på Facebook

Nord-Norge

Alta

For tiden uten styre. Nord-Norge distrikt.

Kontakt

994 24 270nord-norge@norden.no
Følg oss på Facebook

Harstad og omegn

Kontakt

Sigrid Mathisen Kvæfjord
909 13 313harstad@norden.no
Følg oss på Facebook

Kåfjord - Storfjord

Kontakt

Jarle Myrhaug
416 28 511kaafjord-storfjord@norden.no
Følg oss på Facebook

Narvik

Kontakt

Barbro-Yvonne Ytterstad
413 29 909narvik@norden.no
Følg oss på Facebook

Nordreisa

Kontakt

Gunn-Lill Johansen
470 84 218nordreisa@norden.no
Følg oss på Facebook