Lokallag og distrikt

Foreningens distrikts- og lokallag skaper nordiske opplevelser i nærmiljøet og bidrar til å synliggjøre den folkelige støtten for det nordiske samarbeidet.

Østfold

Østfold distrikt

Kontakt

Fredric Nygård
480 27 352ostfold@norden.no
Følg oss på Facebook

Indre Østfold

Kontakt

Anne-Grethe Lindqvist
922 40 909indre-ostfold@norden.no
Følg oss på Facebook

Nedre Glomma

Kontakt

Line Kaspara Heltorp
959 71 230nedre-glomma@norden.no
Følg oss på Facebook

Oslo & Akershus

Oslo og Akershus distrikt

Kontakt

Knut E. Bjørkmann
928 29 981oslo-akershus@norden.no
Følg oss på Facebook

Bærum

Kontakt

Ole Andreas Lilloe-Olsen
916 90 519baerum@norden.no
Følg oss på Facebook

Nannestad

Kontakt

Kjell Magne Mortensen
918 60 975nannestad@norden.no
Følg oss på Facebook

Nordisk studentforening

Kontakt

Kontakt Foreningen Norden
22 51 67 60foreningen@norden.no
Følg oss på Facebook

Ullensaker

Kontakt

Berit Nafstad Lyftingsmo
917 57 120ullensaker@norden.no
Følg oss på Facebook

Hedmark

Buskerud

Buskerud distrikt

Kontakt

Lena Rós Mathiasdóttir
452 41 792buskerud@norden.no
Følg oss på Facebook

Ringerike

Kontakt

Lena Rós Mathiasdóttir
452 41 792ringerike@norden.no
Følg oss på Facebook

Sigdal

Kontakt

Kjell Tore Finnerud
932 12 233sigdal@norden.no
Følg oss på Facebook

Øvre Eiker

Kontakt

Torill B. Stenshorne
327 52 870ovre-eiker@norden.no
Følg oss på Facebook

Telemark

Agder

Agder distrikt

Kontakt

Victor I. Backe
977 67 337agder@norden.no
Følg oss på Facebook

Arendal

Kontakt

Harrieth Møller Lindset
482 35 560arendal@norden.no
Følg oss på Facebook

Kristiansand

Kontakt

For tiden uten styre
Kontakt Agder distrikt.
agder@norden.no
Følg oss på Facebook

Rogaland

Stavanger

Kontakt

Bjørn Eirik Marcusson
900 97 152stavanger@norden.no
Følg oss på Facebook

Hordaland og Sogn og Fjordane

Bergen

Kontakt

Lene Buhl-Mortensen
954 76 433bergen@norden.no
Følg oss på Facebook

Møre og Romsdal

Molde og omegn

Kontakt

Vigdis Høstmark
971 83 615molde@norden.no
Følg oss på Facebook

Nord-Norge