Lokallag

Foreningens lokallag skaper nordiske opplevelser i nærmiljøet og bidrar til
å synliggjøre den folkelige støtten for det nordiske samarbeidet.

Indre Østfold

Kontakt

Anne-Grethe Lindqvist
922 40 909indre-ostfold@norden.no
Følg oss på Facebook

Moss Rygge

Kontakt

For tiden uten styre
Følg oss på Facebook

Aurskog-Høland

Kontakt

Finn Helge Grimsrud
930 61 901aurskog-holand@norden.no
Følg oss på Facebook

Foreningen Norden Øvre Romerike

Kontakt

Jakob Blindheim
934 26 477nordenovreromerike1@gmail.com
Følg oss på Facebook

Nordisk studentforening

Kontakt

Kontakt Foreningen Norden
22 51 67 60foreningen@norden.no
Følg oss på Facebook

Kongsvinger og omegn

Kontakt

Willy Lindemark
474 87 966kongsvinger@norden.no
Følg oss på Facebook

Trysil

Kontakt

For tiden uten styre
Følg oss på Facebook

Arendal

Kontakt

Harrieth Møller Lindset
482 35 560arendal@norden.no
Følg oss på Facebook

Kristiansand

Kontakt

For tiden uten styre
Følg oss på Facebook

Stavanger

Kontakt

For tiden uten styre
Følg oss på Facebook

Bergen

Kontakt

Lene Buhl-Mortensen
954 76 433bergen@norden.no
Følg oss på Facebook

Harstad og omegn

Kontakt

Sigrid Mentzen Mathisen
909 13 313harstad@norden.no
Følg oss på Facebook

Kåfjord - Storfjord

Kontakt

Jarle Myrhaug
416 28 511kaafjord-storfjord@norden.no
Følg oss på Facebook

Narvik

Kontakt

Barbro-Yvonne Ytterstad
413 29 909narvik@norden.no
Følg oss på Facebook

Tromsø

Kontakt

Ann-Peggy H. Nordberg
941 68 404tromso@norden.no
Følg oss på Facebook