Ansatte

Her finner du kontaktinformasjon til alle ansatte i Foreningen Norden.

Nordisk forfatterbesøk 2017

Finske/Ålandske Sanna Tahvanainen vil besøke klasser på 5. – 10. trinn og videregående skole i Tromsø 24. – 28. april 2017. For å melde sin interesse for besøk, fyll inn skjemaet nedenfor innen 15. februar.

Les mer om Nordisk forfatterbesøk 2017 i Tromsø her.

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk høsten 2017 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skoleForfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

Espen Stedje

Generalsekretær

Espen Stedje har vært Foreningen Nordens generalsekretær siden 2010. Han har en MA i statsvitenskap fra Universitetet i Lund.

foreningen@norden.no22 51 67 60

Rune Carlsson

Organisasjonssekretær

Rune Carlsson jobber med foreningens lokallag og medlemsverving. Han er også de ansattes representant i Foreningen Nordens styre.

rune@norden.no22 51 67 71

Heidi Lønne Grønseth

Rådgiver - utdanning og språk 

Heidi Lønne Grønseth er ansvarlig for foreningens arbeid med språk, skoler og bibliotek.

heidi@norden.no22 51 67 65

Longée Dozier

Administrasjonssekretær

Longée Dozier har ansvaret for administrasjonen. I tillegg er hun nettbutikksjef og utleiekoordinator.

longee@norden.no22 51 67 62

Tone Merete Heiene

Prosjektleder

Tone Heiene jobber med Hallo Norden – og gir deg de råd du måtte trenge som flyttende nordboer.

tone@norden.no22 51 67 75

Hilde Røen

Seniorkonsulent

Hilde Røen har ansvar for medlemsregisteret. Hun er for tiden i permisjon.

Varamedlemmer

Her finner du vårt nyhetsarkiv.

No items found.