Ansatte

Her finner du kontaktinformasjon til alle ansatte i Foreningen Norden.

Nordisk forfatterbesøk 2017

Finske/Ålandske Sanna Tahvanainen vil besøke klasser på 5. – 10. trinn og videregående skole i Tromsø 24. – 28. april 2017. For å melde sin interesse for besøk, fyll inn skjemaet nedenfor innen 15. februar.

Les mer om Nordisk forfatterbesøk 2017 i Tromsø her.

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk høsten 2017 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skoleForfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

Espen Stedje

generalsekretær

Espen Stedje er Foreningen Nordens generalsekretær.

foreningen@norden.no22 51 67 60

Rune Carlsson

assisterende generalsekretær

rune@norden.no22 51 67 60

Karoline Elizabeth Sandborg

Kommunikasjonsansvarlig

Kommunikasjon er sentralt i hele Foreningen Norden. Vi er tydelige på hvem vi er, hva vi vil og hvordan vi skal komme dit. Og at vi vil ha DEG som medlem. Karoline har ansvar for at vi møter omverdenen på den måten. Omverdenen betyr deg.

karoline@norden.no93 08 13 13

Tone Merete Heiene

prosjektleder

Tone Heiene jobber med Info Norden – og gir deg de råd du måtte trenge som flyttende nordboer.

tone@norden.no

Erik Leifssøn

organisasjonskonsulent

Erik jobber med lokallag, tillitsvalgte og organisasjonsutvikling. Han informerer om nordisk samarbeid, bl.a. prosjektene Nordisk litteraturuke, Nordjobb og Norden i skolen.

erik@norden.no22 51 67 60

Fredrik Emil Aas

politisk rådgiver

Fredrik jobber med å fremme organisasjonens politikk utad. Det innebærer blant annet å skrive artikler og kronikker og følge opp høringsprosesser som er relevante for organisasjonens arbeid. Fredrik bidrar også i forberedelser og gjennomføring av møter/arrangementer knyttet til Foreningen Nordens nettverksarbeid.

fredrik@norden.no

Emilie Bergquist

Digitalrådgiver

Emilie sørger for at alt Foreningen Norden driver med på nett, blir gjort på den smarteste måten. Emilie har utformet mange av kampanjene du finner på Facebook i dag, og hun rådgir og bistår i digitale problemstillinger.

Varamedlemmer

Her finner du vårt nyhetsarkiv.

No items found.