Ansatte

Her finner du kontaktinformasjon til alle ansatte i Foreningen Norden.

Nordisk forfatterbesøk 2017

Finske/Ålandske Sanna Tahvanainen vil besøke klasser på 5. – 10. trinn og videregående skole i Tromsø 24. – 28. april 2017. For å melde sin interesse for besøk, fyll inn skjemaet nedenfor innen 15. februar.

Les mer om Nordisk forfatterbesøk 2017 i Tromsø her.

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk høsten 2017 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skoleForfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

Espen Stedje

generalsekretær

Espen Stedje er Foreningen Nordens generalsekretær.

foreningen@norden.no22 51 67 60

Rune Carlsson

organisasjonssekretær

Rune Carlsson jobber med foreningens medlemshåndtering og administrasjon.

rune@norden.no22 51 67 71

Martha Aagre Pettersvold

Ungdoms- og organisasjonskonsulent

Martha jobber med foreningens ungdomsvirksomhet og med organisasjonsutvikling.

martha@norden.no22516763

Karoline Lindsay

kommunikasjonsansvarlig

karoline@norden.no48198257

Tone Merete Heiene

prosjektleder

Tone Heiene jobber med Info Norden – og gir deg de råd du måtte trenge som flyttende nordboer.

tone@norden.no22 51 67 75

Erik Leifssøn

organisasjonskonsulent

Erik jobber med lokallag, tillitsvalgte og organisasjonsutvikling. Han informerer om nordisk samarbeid, bl.a. prosjektene Nordisk litteraturuke, Nordjobb og Norden i skolen.

erik@norden.no22 51 67 62

Varamedlemmer

Her finner du vårt nyhetsarkiv.

No items found.