For tillitsvalgte

Foreningens lag gir nordiske opplevelser i nærmiljøet og bidrar til å synliggjøre den folkelige støtten for det nordiske samarbeidet.

Lokallagene arbeider særlig med:

  • verving og lokal synlighet
  • debattmøter og aksjoner for å fremme foreningens saker
  • arrangementer knyttet til Nordens dag 23. mars
  • fremme Norden i skolen
  • vennskapskommunesamarbeid/ reiser i Norden
  • årlig nordisk litteraturuke (uke 46)

Digital innsending av årsmøtedokumenter

Veiledning

Tilskudd til lokale aktiviteter i 2024

Lokallag kan søke tilskudd til lokale nordenaktiviteter fra foreningen sentralt. Aktivitetene skal være åpne og utadrettede, og bidra til å synliggjøre Foreningen Norden.
Søknadsfrist er 10. april 2024.

Send en søknad bestående av en beskrivelse av arrangementet/aktiviteten, plan for synlighet og en kostnadsoversikt til erik@norden.no

Merket "lokale Norden-aktiviteter".

Verving og synlighet
Her har vi samlet informasjon om verving og hva lagene bør tenke igjennom for å få økt synlighet lokalt. I denne lenken finner du vervetips, ideer til kampanjer, tips om hvordan skrive gode saker m.m.

Her finner du vervebrosjyre for personmeldemmer

Her finner du vervebrosjyre for bedriftsmedlemmer

Utstilling om Foreningen Nordens 100-årige historie

Les mer om utstillingen her.

Bestille materiell
Du kan bestille profilerings- og vervemateriell  i vår nettbutikk. Er det noe du ikke finner her, kan du sende en forespørsel til foreningen@norden.no.

Medlemsregisteret HyperSys

Lokallaget kan selv vedlikeholde medlemslisten, skrive ut adresseetiketter, sende e-post til medlemmer m.m. i vårt nye medlemsregister. Alt du trenger for å komme i gang finner du i brukerveiledningen.


Bildebank Nordens dag
På Foreningen Nordens Flickr-konto legges det jevnlig ut bilder. Noe av disse kan være relevante for bruk i materiell som lokallaget produserer. Bla deg gjennom mappene og se om noe kan være nyttig for dere.

Logo
Foreningen Nordens logo er tilgjengelig i to utforminger, stående og liggende. Den finnes også i flere formater. Når lokallaget lager egne Facebooksider, benyttes den stående logoen som profilbilde. Foreningens logo.

Brevmal
Her finner du en brevmal med foreningens logo tilpasset for lokallagene: 
Brevmal

Profilhåndbok
Profilhåndboken beskriver hvilke fonter, farger og logoer Foreningen Norden benytter i utformingen av digitalt og trykt materiell. Lokallagene oppfordres til å benytte samme profil ved produksjon av eget materiale. Du finner den her


Personvernerklæring
Fra 25. mai 2018 trer GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. Denne overtar for den nåværende Personopplysningsloven og medfører at alle ledd av organisasjonen heretter må forholde seg til strengere rutiner for hvordan vi behandler personopplysninger. 


Foreningen Norden har derfor laget en ny personvernerklæring, som også lokallagene og distriktene skal følge. I tillegg til denne oppfordrer vi til å gjøre seg kjent med Frivillighet Norges råd til frivillige organisasjoner om personvern, særlig den delen som handler om samtykke.

Nordisk forfatterbesøk 2017

Finske/Ålandske Sanna Tahvanainen vil besøke klasser på 5. – 10. trinn og videregående skole i Tromsø 24. – 28. april 2017. For å melde sin interesse for besøk, fyll inn skjemaet nedenfor innen 15. februar.

Les mer om Nordisk forfatterbesøk 2017 i Tromsø her.

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk høsten 2017 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skoleForfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

No items found.

Varamedlemmer

Her finner du vårt nyhetsarkiv.

No items found.