For skoler

Foreningen Norden legger til rette for at elever skal få god undervisning om Norden, og å skape kontakt, samarbeid og vennskapsbånd mellom elever i Norden. Dette gir unge et grunnlag for å ta del i det nordiske språk- og kulturfellesskapet.

Bestill undervisningsmateriell

Vi har et mål om at Norden skal fungere som ett utdanningsområde og arbeider for å innføre en felles nordisk opptaksportal til høyere utdanning.

• Vi vil at alle skal få en nordisk opplevelse i løpet av skolegangen.

• Vi vil at læreplanene skal ha et uttalt nordisk perspektiv.

• Vi vil ha inn mer kunnskap om Norden og nordiske språk i lærerutdanningen.

Bli skolemedlem! 
Som skolemedlem får din skole/ditt bibliotek tilbud om en rekke aktiviteter. Vi tilbyr aktiviteter og materiell om Norden tilpasset alle trinn i grunnskole og videregående opplæring. 

Nordens dag i skolen

23. mars er Nordens «grunnlovsdag» og markerer inngåelsen av Helsingforsavtalen (1962). Dagen feires med flagging og arrangementer i hele Norden og byr på muligheter for Norden-aktiviteter i undervisningen. 

«Undervisningen og utdannelsen i skolene i de nordiske land skal i passende omfang omfatte undervisning om språk, kultur og alminnelige samfunnsforhold i de øvrige nordiske land, herunder Færøyene, Grønland og Åland.»

Helsingforsavtalen, artikkel 8

Undervisningsmateriell om Nordens språk, kultur og samfunn

Vi tilbyr et bredt utvalg av undervisningsmateriell. Se oversikten her!

Nordeniskolen.org
Gratis undervisningsportal full av nordisk litteratur, kortfilmer, spill, undervisningsopplegg og vennskapsklassemuligheter. Lærere må opprette en gratis profil for å få full tilgang til materiellet. Dette er for å beskytte alle herlige åndsverk i portalen.

Nordisk litteraturuke
Hver høst inviterer vi tusentalls skoler, bibliotek og barnehager over hele Norden til å holde felles høytlesningsstund av god nordisk litteratur.

Nordisk forfatterbesøk
Nordiske forfattere på skoleturné gir elever et personlig møte med nordisk språk og litteratur. Elevene får oppleve at de kan kommunisere på skandinavisk.

Elev- og lærerstipend

Skolemedlemmer kan søke om bidrag til reiseutgifter ved besøk til nordiske vennskapsklasser.

Informasjon og veiledning

Vi gir råd om ressurser og aktiviteter for Norden-undervisning gjennom månedlige nyhetsbrev, nettsider og henvendelser. Medlemmer mottar også Magasinet Norden fire ganger i året. 

Nordisk sommerleir

Foreningen Norden inviterer 11-14-åringer til å være med på Nordisk sommerleir i Hillerød, Danmark. I naturskjønne og trygge omgivelser knytter barn og unge fra hele Norden vennskap og kunnskap gjennom en uke fullspekket med lek og moro. Elever ved våre medlemsskoler er sikret medlemspris.

Nordjobb
Vi formidler sommerjobber i Norden til unge mellom 18 og 30 år og arbeider for å øke mobiliteten mellom de nordiske landene.