For skoler

Bestill undervisningsmateriell
Bilde av stian hole og en skoleklasse


Foreningen Norden ønsker:

- at alle skal få en nordisk opplevelse i løpet av skolegangen

- at læreplanene skal ha et uttalt nordisk perspektiv

- mer kunnskap om Norden og nordiske språk i lærerutdanningen

- at Norden skal fungere som ett utdanningsområde med en felles nordisk opptaksportal til høyere utdanning

Foreningen Norden legger til rette for at elever skal få god undervisning om Norden, og for å skape kontakt, samarbeid og vennskapsbånd mellom elever og lærere i Norden. Dette gir unge et grunnlag for å ta del i det nordiske språk- og kulturfellesskapet.

Skolemedlem

Som skolemedlem får din skole eller ditt bibliotek tilbud om en rekke aktiviteter. Vi tilbyr aktiviteter og materiell om Norden, tilpasset alle trinn i grunnskole og videregående opplæring. Som skolemedlem får du også gratis porto, ved bestilling av vårt undervisningsmateriell.

Bli skolemedlem! 

Nordens dag

23. mars er Nordens «grunnlovsdag», og dagen markerer inngåelsen av Helsingforsavtalen (1962). Dagen blir feiret med flagging og arrangementer i hele Norden, og er en fin dag for Norden-aktiviteter i undervisningen. 

«Undervisningen og utdannelsen i skolene i de nordiske land skal i passende omfang omfatte undervisning om språk, kultur og alminnelige samfunnsforhold i de øvrige nordiske land, herunder Færøyene, Grønland og Åland.»

Helsingforsavtalen, artikkel 8

Les mer om Nordens dag i skolen

Undervisningsmateriell

Vi tilbyr et bredt utvalg av undervisningsmateriell. Trykk på overskriften for å se oversikten over alt materiell. Våre skolemedlemmer får gratis porto.

Se vårt utvalg om Nordens språk, kultur og samfunn her

Norden i skolen

Norden i skolen er en undervisningsportal som er full av nordisk litteratur, kortfilmer, spill og undervisningsopplegg. Her kan du også finne en vennskapsklasse fra et av de nordiske landene, som elevene kan møte gjennom portalens chat-tjeneste - i form av skriftlig chat eller via video. Alle lærere må opprette en bruker for å få full tilgang til materiellet. Dette er for å beskytte alle herlige åndsverk i portalen. Det er gratis å opprette bruker og å bruke undervisningsportalen.

Nordeniskolen.org

Nordisk litteraturuke

Hver november i uke 46 inviterer vi tusentalls skoler, bibliotek og barnehager over hele Norden til å holde felles høytlesningsstund av god nordisk litteratur. Meld på din skole og bli en del av det nordiske lesefellesskapet.

Besøk siden til Nordisk litteraturuke her

Nordisk sommerleir

Foreningen Norden har i en årrekke arrangert Nordisk sommerleir for barn mellom 11-15 år. Leiren er i Hillerød i Danmark, hvor barna får en uke fylt med aktiviteter og utflukter. I bagasjen på hjemturen har de mange nye vennskap med barn fra hele Norden. I 2023 blir leiren arrangert fra 26.-30. juni.

Les mer om årets leir her

Elev- og lærerstipend

For å bidra til samarbeid og kunnskap om Norden, deler Foreningen Norden ut stipender. Skolemedlemmer kan søke om bidrag til reiseutgifter ved besøk til nordiske vennskapsklasser.

Les mer om elev- og lærerstipend

Lurer du på noe?

Vi gir råd om ressurser og aktiviteter for Norden-undervisning gjennom månedlige nyhetsbrev, nettsider og henvendelser. Medlemmer mottar også Magasinet Norden fire ganger i året. Du kan også sende en henvendelse til utdanning@norden.no, hvis du ønsker informasjon eller veiledning

Les mer om informasjon og veiledning her

Nordjobb

Vi formidler sommerjobber i Norden til unge mellom 18 og 30 år og arbeider for å øke mobiliteten mellom de nordiske landene.

Les mer om Nordjobb her

Fra vårt prinsipprogram 2022-2024:

Nordisk skole- og utdanningssamarbeid 

- at fellesnordiske universitet og forskningsinstitusjoner opprettes og videreutvikles 

- at alle norske elever skal få tilbud om leirskoleopphold i, eller utvekslingsreise til et nordisk land i løpet av skoletiden 

- at skole- og universitetsfagene dansk, norsk og svensk kalles nordisk 

- at kunnskap om Norden og nordiske språk styrkes i lærerutdanningen, og får en større plass i grunnskole- og videregående opplæring 

- at Norden fungerer som et felles utdanningsområde i videregående opplæring, fagskole, høgskole og universitetsnivå.  

- at kravene for yrkeskompetanse blir likestilt i alle de nordiske landene 

- at utveksling i videregående opplæring, på høgskoler og universitet forenkles og forbedres 

- at det etableres ett samordnet opptak til høyere utdanning i hele Norden 

- at alle barnehagebarn skal få kunnskap om Norden

Nysgjerrig på andre punkter i prinsipprogrammet vårt? Les her.