Da Lucia kom til Norden

I anledning hundreårsjubileet har Foreningen Norden laget en vandreutstilling som skildrer fortellingen om det nordiske samarbeidet. For eksempel, visste du at det var Foreningen Norden som innførte Lucia-feiringen i Danmark og Norge?

Foreningen Norden ble stiftet i et turbulent århundre. Foreningens dramatiske historie gir et interessant bilde av en tid preget av store endringer og utvikling. Foreningens omfattende virksomhet spenner fra et Europa i ruiner etter første verdenskrig og frem til i dag, hvor den nordiske integrasjonen er tettere enn noen gang.

Lucia – som nordisk tradisjon 

I 1944 tok den energiske Franz Wendt, sekretær i Foreningen Norden Danmark, initiativ til å skape en litt lysere stemning i det okkuperte Danmark. Han ville feire Lucia-dagen etter svensk modell. De levende lysene ble i Danmark sett på som et stille opprør mot tyskerne. Det var vanskelig å oppdrive stearinlys i 1944, men fra 1945 tok feiringen seg opp. Nordmennene ville ikke være dårligere, og noen år etter kom tradisjonen til Norge. Markeringen nådde et høydepunkt i overgangen mellom 1950- og -60-tallet og er nå en kjær tradisjon i mange barnehager og skoler.

Skal gå over hele landet

Utstillingen er produsert i fem eksemplarer som skal turnere landet i 2019 og 2020. Disse er nå tilgjengelig for foreningens lokallag og andre som ønsker å formidle historien om det moderne, nordiske samarbeidet fra 1919 og frem til i dag. Utstillingen er utformet som en sammenleggbar vegg, bestående av åtte plater i en aluminiumsramme med bilder og tekst på begge sider. For avtale om lån av utstillingen, kontakt organisasjonssekretær Rune Carlsson.

Fakta:

- Myten om Sankta Lucia stammer fra Syrakus omkring år 300.  
- Moren var alvorlig syk og Lucia oppsøkte derfor graven til den hellige Agathe av Catania. Besøket endte med at moren ble mirakuløst helbredet og Lucia bekjente i all hemmelighet sin kristne tro.
- Lucias ektemann fikk vite om hennes religiøse overbevisning og anga henne til romerne. Dette endte med hennes død 13. desember 304. e.Kr.  
- Navnet «Lucia» slekter på det latinske ordet for lys.
- På 1600-tallet brakte tyske håndverkere legenden om Lucia til Sverige.  
- Før den gregorianske kalender var 13.desember sett på som den korteste dagen, med tilhørende myter om en lang natt med overhengende fare for troll, varulver osv.  
- 13. desember var derfor i hedensk tradisjon en lysfest.  
- Legenden om Sankta Lucia tok dermed form som legenden om lysets brud.

Kilde: Københavns biblioteker v. Bente Jensen