Grenseland i koronaens tid

Foreningen Norden i Halden mener det er uheldig at grensene mellom nordboerne for de fleste praktiske formål nå er stengt.

På den annen side har vi forståelse for grensestengningene, slik smittesituasjonen er. Vi har også forståelse for at landene har valgt ulike nasjonale strategier for å bekjempe pandemien. Foreningen Norden Halden er imidlertid urolige for konsekvensene av grensestengningen. Én sak er at handelssamkvemmet, turismen og annen samhandling mellom folk i Norra Bohuslän og Østfold nå er så godt som fraværende. Handelsstanden i Strömstad kommune blør. Vi tar for gitt at dette vil endre seg når pandemien har brent ut, med og uten hjelp fra vaksiner.

Vil du støtte det nordiske samarbeidet? Bli med i Foreningen Norden!

Verre er det kanskje at den sterke vennskapsfølelsen mellom folk over grensen synes å være utsatt for en viss slitasje. Ikke få svensker på jobb i Norge – og for Norge – har opplevd både å få ukvemsord etter seg og ellers følt seg diskriminert i norsk arbeidsliv. Det er all grunn til å beklage situasjonen. I Sverige er det lansert enkelte konspiratoriske teorier om at Norges nedstengning har hatt handelspolitiske motiver, ikke helsepolitiske. Slikt snakk bringer oss ikke til forbrødring og integrasjon, men snarere til skuffelse, bitterhet og en følelse av at vi kanskje ikke står særlig nær hverandre likevel.

På den annen side har vi sett at vennskapet består og at mange ulike bånd er vedlikeholdt, for eksempel gjennom treff midt på den gamle Svinesundbrua. Også Foreningen Norden har benyttet seg av Svinesundbrua. 21. desember ble foreningens språkpris delt ut der til den svenske artisten Victor Leksell. Det var en blanding av høytid og hverdagslighet over seremonien. Det hverdagslige, men likevel spesielle i situasjonen ble understreket av at det mens prisutdelingen pågikk, kom folk vandrende fra begge sider ut mot midten av brua for å utveksle julegaver og å slå av en prat.

Foreningen Norden arbeider for vennskap og kjennskap nordboerne imellom. Vi vil at Norden skal bli verdens mest integrerte region, til fordel for folkene som bor her. Det er vår oppfatning at Covid-19-utbruddet avdekket at pandemibekjempelsesamarbeidet har vært for dårlig. Vi oppfordrer derfor til at det nordiske helsesamarbeidet styrkes, slik at vi ikke havner i en lignende situasjon i fremtiden. Det bør være en målsetting at stengte grenser, innskjerpet kontroll og karantenetiltak i fremtiden er fellesnordiske regionale tiltak. Skal det skje, må samarbeidet oppgraderes mye.

På vegne av styret i Foreningen Norden Halden, Svein Olav Hansen

Relaterte artikler

No items found.
Nyhetsarkiv