Grensene er endelig åpne!

Under koronapandemien opplevde vi at svenske og norske myndigheter stengte og utplasserte militært personell ved flere grenseoverganger. Situasjonen er historisk, og nå er det endelig over.

Tekst: Karoline Lindsay

Foto: Adrian Øhrn Johansen

Sperringer fjernes og Heimvernet drar hjem. Fra midnatt onsdag ble alle grenseovergangene åpnet og vi går dermed tilbake til slik ting var før epidemien.

 

Espen Stedje, generalsekretær i Foreningen Norden sier han er lettet og glad over at vi igjen kan bevege oss over grensene til nabolandet på en ubesværet måte.

 

-      Dette har vært en påkjenning for nabolandene Norge og Sverige. Vi er tett forbundet, vi er hverandres største handelspartnere og de stengte grensene har hatt stor påvirkning på transport og handel. Ikke minst har de stengte grensene og vært en uholdbar situasjon for veldig mange med personlige relasjoner på tvers av grensene.

 

Foreningen Norden har merket en økt interesse under og etter koronapandemien, og har mottatt mange henvendelser fra frustrerte mennesker med ulike ærend på hver side av grensen.

 

Fylkesvei 206, Åsnes. Foto: Adrian Øhrn Johansen

Lagde bok om den stengte svenskegrensa

 

Adrian Øhrn Johansen har dokumentert nærmere 60 av de stengte grenseovergangene mellom Norge og Sverige.  Prosjektet har blitt til en bok med navnet «Grenseeksaminasjon».

 

Adrian forteller at det var en spesiell opplevelse å dokumentere de stengte grensene, og se på nært hold hvor store ressurser som kreves for å håndheve stengingen av 1630 kilometer.

-  Jeg møtte ofte politi, tollvesen eller heimevernssoldater midt i skogen, langt fra folk. Og selv de mest avsidesliggende skogsveiene var fysisk sperret. Det mest spesielle var nok likevel de dagene i vinter, da begge land samtidig hadde utplassert soldater fra det norske Heimevernet og den svenske Försvarsmakten ved grensa. At både Norge og Sverige utplasserte soldater samtidig enkelte steder langs grensa, er et historisk poeng jeg er overrasket over at ikke har fått mer medieoppmerksomhet.  

 

Europavei 14, Meråker. Foto: Adrian Øhrn Johansen.

Generalsekretær Stedje håper mest av alt at vi aldri må tilbake til en hverdag med stengte grenser. For det, er Sverige, Norge og resten av Norden for nært forbundet. Vi bør klare bedre, om det blir en neste gang.

- Dette kunne helt klart vært gjort annerledes. Om de nordiske landene hadde hatt en felles krisestrategi, og erklært Norden for et samlet område med de samme reglene, kunne vi ha spart oss for alt fra forsinkelser og forvirring til konkurser og lidelse for privatpersoner,  familier og firmaer. Neste gang bør vi finne en vei fremover i felleskap, ikke isolere oss fra hverandre.

 

Vil du vite mer om det viktige arbeidet Foreningen Norden gjør hver dag mot et tettere, nordisk samarbeid? Les mer her, og meld deg inn i dag!

  

Boka «Grensekesaminasjon» er ute nå, og du kan bestille den her.

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv