Norden i skolen - de beste ressursene for lærere

Det er mange grunner til at Norden er en del av lærplanen. De nordiske språkene og det nordiske kulturfellesskapet utgjør grunnlaget for felles identitet,vennskap og godt samarbeid i Norden.

God nordisk språkforståelse gir barn, unge og voksne utvidet hjemmearena.

I læreplanen for norsk står det blant annet at elevene:

etter 7. trinn «skal kunne lese lyrikk, noveller, fagtekster og annen skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk, svensk og dansk og samtale om formål, form og innhold»

etter 10. trinn skal kunne «lytte til og lese tekster på svensk og dansk og gjøre rede for innhold og språklige trekk» (udir.no)

Norden i skolen er til for deg

Norden i skolen er en gratis undervisningsplattform som gir lærere og elever i alle de nordiske landene unike muligheter til å jobbe med skandinavisk nabospråkforståelse og nordisk kulturforståelse. Materialet er delt inn i tre fagområder: «Språk og kultur», «Historie og samfunn» og «Klima og natur». Alt undervisningsmateriale utgår fra et nordisk perspektiv og er utviklet for å støtte opp om læringsmålene i samtlige nordiske læreplaner. Norden i skolen skal gjøre det lettere for deg å undervise i nordiske temaer. Les mer om Norden i skolen her.

eller

Gå rett til Norden i skolen her

og

Få oversikt over alle papirressurser som er tilgjengelig for deg her!

Vennskapsklasser og skolechat

En god forståelse av hverandres språk noe som bidrar sterkt til at vi kan samarbeide, studere og jobbe sammen i nordisk fellesskap. På www.nordeniskolen.org kan man finne vennskapsklasser fra andre nordiske land og delta på nordisk skolechat. Dette er skolechat, en helt unik måte for barn i Norden å lære gjennom å knytte kontakt med hverandre!

Klikk her for å få søke på vennskapsklasser og skolechat. Har du ikke allerede bruker, er det enkelt å lage en ny.

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv