Våre kjernesaker

Gjennom politisk pådriverarbeid arbeider foreningen for å gjøre Norden til en av verdens best integrerte, dynamiske og nyskapende regioner. Her er våre tre kjernesaker:

Les mer om våre kjernesaker

Vårt politiske arbeid er forankret i prinsipprogrammet vårt og handlingsplanene våre.

PrinsipprogramHandlingsplanHøringer