Kjernesaker

Nordisk transportplan

Foreningen Norden mener at behovet for fellesnordisk infrastruktur og samferdsel bør løftes høyere opp på agendaen. Nasjonale transportplaner som utarbeides uten samkjøring med nordiske naboland kan koste oss og fremtidige generasjoner dyrt.

Vi jobber for å få fortgang i planene om en fremtidig høyhastighetstoglinjer som knytter Oslo - Stockholm, Oslo - Gøteborg og København sammen til en sammensveiset byregion, der grenser blir uviktige og samarbeidet går på skinner.

• Vi bør satse på effektiv transport i Norden – for miljøets skyld!

• Norden har et felles studie- og arbeidsmarked – derfor bør det være enkelt å reise i Norden!

• Nordens kunnskapsbaserte økonomi krever moderne infrastruktur.

Utforsk våre andre kjernesaker

Les mer detaljert om våre kjernesaker

Er du nysgjerrig på å lese mer? Se vårt prinsipprogram og vår handlingplan! 

PrinsipprogramHandlingsplan