Startskudd for ambisiøst Nordjobb-program!

Norden skal være verdens mest integrerte region innen 2030. Denne visjonen skal programmet styrke gjennom mobilitet, kulturell og språklig utveksling i Norden. Vi er klare til å løfte Nordjobb til nye høyder!

Nordjobb og Nordisk Ministerråd har lansert et nytt Nordjobb-ambassadørprogram, som skal trene tidligere nordjobbere til å formidle sine erfaringer til andre unge. 

Prosjektet skal bidra til å øke unges interesse for Norden – og å jobbe som nordjobber. Gjennom tidligere nordjobbere skal det skapes en kreativ informasjonsflyt.

I tillegg er det et initiativ som skal være med på å redusere den høye ungdomsarbeidsledigheten i Norden.

I Nordjobbprosjektet inngår:

  • 10 institusjonsbesøk i løpet av ett år; videregående skoler, høyskoler og universiteter, foreninger og lignende. Ambassadørenes oppgaver vil bestå av presentasjoner, deltakelse på messer, arrangere inspirasjonskvelder og lignende - og på denne måten aktivt involvere de unge. 
  • To kostnadsfrie, kompetanseutviklende workshops i Oslo og København, reise, kost og losji er dekket!
  • En attest fra Foreningene Nordens Forbund for din medvirkning, samt en referanse for fremtidig jobbsøking.
  • Kostnadsfrie regionale reiser for informasjonsoppdrag
  • Mange nye erfaringer du kan ha nytte av i ditt fremtidige arbeidsliv og et bredt nettverk av unge likesinnede fra hele Norden!
- Gjennom ambassadørprogrammet får du muligheten til å møte andre unge fra Norden, engasjere deg i det nordiske, samt inspirere andre til å oppleve Norden. I tillegg gir dette deg en mulighet for å forbedre dine kommunikasjonsferdigheter og presentasjonsteknikk, sier Pia Kristoffersen, kommunikasjonsansvarlig i Nordjobb

Praktisk info

Programmet starter i september/oktober 2022.

Nordjobb leter etter personer som tidligere har vært Nordjobbere (eller er Nordjobber ila 2022).

Alder: mellom 18-30 år gamle.

Hvis du er nysgjerrig eller kjenner noen som kan være interessert - kan du lese mer om denne spennende muligheten her:

https://www.nordjobb.org/da/om-nordjobb/engager-dig/nordjobbambassadoerer

Hva er Nordjobb?

Nordjobb formidler sommerjobb, bolig og kultur - og fritidsprogram til unge mellom 18 og 30 år. 

Her får unge muligheten til å tilbringe en sommer i et nordisk land, samtidig som de jobber og skaffer seg arbeidserfaring.

- Nordjobb er en verdifull arbeidslivserfaring og en nordisk opplevelse for livet. Gjennom Nordjobb vil du oppleve hvordan det er å bo i et annet nordisk land, samtidig som du treffer andre nordjobbere og får nye venner fra hele Norden.

- Pia Kristoffersen, kommunikasjonsansvarlig i Nordjobb

Initiativet Nordjobb er igangsatt for å øke kultur- og språkforståelse blant unge i Norden. Det er gratis for de som deltar, men kan gi ufattelig mye tilbake. 

Etter en sommer som nordjobber har man tilegnet seg verdifull arbeidserfaring, jobb utenlands på CVen, bedre kultur og språkforståelse og nye venner!

Hele 86% av tidligere nordjobbere oppgir at Nordjobb har bidratt til at de kan tenke seg å jobbe eller bo i et annet nordisk land.

Les om Brynjars eventyr og hvorfor han mener Nordjobb gir erfaringer som er nyttige livet ut!

Brynjar Grooss Gunnarsson som har vært Nordjobber i tre forskjellige land.

Hold deg oppdatert på alt innen nordisk samarbeid ved å melde deg på vårt nyhetsbrev her.

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv