Dronning Margrethe av Danmark tildeles Foreningen Nordens språkpris – overrekkes av Dronning Sonja

H.M. Dronning Margrethe av Danmark er en viktig stemme for nordisk samarbeid, fellesskap og språk. Et av Dronningens budskap har lenge vært at yngre mennesker i Norden bør bruke skandinaviske språk i møte med hverandre. Nå skal den danske dronningen tildeles Foreningen Nordens språkpris, som vil bli overrakt av H.M. Dronning Sonja. Foto: Per Morten Abrahamsen

Hvert år deler Foreningen Norden ut sin språkpris til en person som har gjort noe eksepsjonelt for det nordiske språkfellesskapet. Dronning Margrethe snakker med stolthet om de nordiske språkene, og får prisen for sitt glødende engasjement for å bevare språkforståelse i Norden. I juryens begrunnelse står det blant annet:

«Dronning Margrethe har ved flere anledninger støttet opp under de nordiske språkene. Dronningen har satt språksaken i søkelyset og skapt oppmerksomhet rundt en av Foreningen Nordens kjernesaker – nemlig å bruke skandinaviske språk i møte med hverandre i Norden. Dette arbeidet er av uvurderlig verdi.»

– Dronningen er beæret

Nå gjøres det klart til en storstilt feiring av språkprisvinneren.

– Dronningen er beæret over henvendelsen og vil med glæde modtage Foreningen Nordens Sprogpris, er svaret fra Amalienborg.

Hennes Majestet Dronning Sonja har takket ja til å dele ut prisen.

Hennes Majestet Dronning Sonja skal dele ut årets språkpris. Foto: Kongehuset.no

Generalsekretær Espen Stedje i Foreningen Norden forteller at han på foreningens vegne er ydmyk, stolt og glad over å få kongelig besøk fra Danmark og Norge.

– Markeringen blir en feiring av det nordiske språkfellesskapet og en inspirasjon til å styrke arbeidet vårt med å løfte nordiske språk. Det er viktig for oss alle, både nå og i fremtiden.

27 millioner kan forstå hverandre

I skandinaviske språk er 80-90 prosent av ordforrådet likt, men det er ikke bare i de tre landene at vi har mulighet for å forstå hverandre. I hele Norden kan 27 millioner mennesker snakke sammen på skandinavisk, og dette er grunnen: På Åland snakker de svensk, på Færøyene, Grønland og Island lærer elevene dansk eller et skandinavisk språk. I Finland har noen svensk som morsmål og de finsktalende elevene får svenskundervisning. Vi har alle muligheter for å kunne forstå og bli forstått i hele Norden ved å bruke skandinavisk språk.

– Språkprisen er en feiring av språkfellesskapet og samtidig en reaksjon mot å skusle dette fellesskapet bort, som vi ser tilløp til i dag. Det er ikke mange grep som skal til før alle kan forstå hverandre – her har vi alle muligheter, sier Espen Stedje, og fortsetter:

– Med Foreningen Nordens språkpris setter vi nordisk språkfellesskap på agendaen. Årets vinner, som er en forkjemper for de nordiske språkene, vitner om viktigheten av dette budskapet.

– Kan ikke skusle bort språkfellesskapet!

Undersøkelser viser likevel at det står dårlig til med språkforståelsen i Norden. Ungdom tyr til engelsk i møte med hverandre. TV-serier på skandinavisk originalspråk blir dubbet.

Hvis innbyggerne i Norden ikke bevarer språkforståelsen, vil vi ikke bare miste muligheten til å kommunisere på skandinavisk, men også landenes felles muligheter på sikt, ifølge Stedje.

– Språkforståelse handler om tillit, identitet og muligheter. Vi kan ikke miste denne ressursen bare fordi vi er redd for litt forvirring i samtalen. Det er dette som skjer når vi dubber, oversetter og bytter til engelsk i samtale med hverandre.

Espen Stedje, generalsekretær i Foreningen Norden. Foto: Charlotte Sverdrup

Stedjes utsagn er som et ekko av Dronning Margrethes utsagn i et intervju med danske Foreningen Norden i 2017:

«Det er vanvittigt ærgerligt, når man tyr til uden-nordiske sprog for at kunne forstå hinanden. Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på dette også i fremtiden.»  

I samme intervju påpekte dronningen, som er beskytter av Foreningen Norden Danmark, at det er enestående i verden at fem helt selvstendige nasjoner har et så tett språklig fellesskap.

Foreningen Nordens språkpris vil bli utdelt under et arrangement i Foreningen Nordens hus på Abbediengen mandag 26.september klokka 15.00, med en påfølgende festmiddag samme kveld i Oslo sentrum.

Om Foreningen Nordens språkpris

Foreningen Norden Norge deler hvert år ut en språkpris for å hedre personer eller organisasjoner som har bidratt til økt språkforståelse på tvers av landegrensene i Norden.

Tidligere språkprisvinnere:


2010: Programlederen Fredrik Skavlan

2011: Artisten Jason Diakité – bedre kjent som Timbuktu

2012: Skuespilleren Ghita Nørby

2013: Islands tidligere president Vigdís Finnbogadóttir

2014: Skuespilleren Jakob Oftebro

2015: Nobelprisvinner og tidligere president i Finland Martti Ahtisaari

2016: Dramaserien SKAM

2017: Møbelprodusenten IKEA og grunnlegger Ingvar Kamprad

2018: Skuespilleren Sofie Gråbøl

2019: Skuespiller Inger Nilsson

2020: Sanger Victor Leksell

Relaterte artikler

No items found.
Nyhetsarkiv