Aktiviteter

Nordens språkpris 2012 til Ghita Nørby

Ghita Nørbys grenseløse nordiske karriere bør stå som et ideal for yngre generasjoner av nordiske skuespillere, skriver juryen.

I sin begrunnelse sier juryen blant annet at prisvinneren har «gitt det danske språk en tydelig stemme, også for et norsk tv- og kinopublikum». Videre sier juryen at «Ghita Nørbys grenseløse nordiske karriere bør stå som et ideal for yngre generasjoner av nordiske skuespillere. Ved å holde seg aktiv og aktuell viser hun overfor stadig flere kunstnerkolleger at det å ha skandinavisk som arbeidsspråk slett ikke begrenser, men snarere åpner dører til nye scener og et bredere publikum.»

Foreningen Norden deler ut Nordens språkpris «til en person, institusjon, myndighet, organisasjon, bedrift eller ildsjel som på en innovativ og god måte bidrar til å styrke den nordiske språkforståelsen».

– Jeg er meget stolt og meget glad for å få Nordens språkpris, sier Ghita Nørby. – Språket forener oss, det bygger broer. Jeg kjemper for at Norden skal holde sammen, at vi skal forstå hverandre. Om vi gjør oss litt umake, om vi stresser litt ned, så gjør vi jo det! Men vi får ikke tale engelsk sammen. Nei, vi skal heller anstrenge oss litt.

Prisen deles ut torsdag 13. desember på Abbediengen Hovedgård i Oslo. Ghita Nørby vil selv være tilstede og motta prisen, som er et kunstverk signert Kjell Nupen.

Dette er tredje gang Nordens språkpris deles ut. De to foregående prisene har gått til artisten Timbuktu (2011) og programlederen Fredrik Skavlan (2010).

 

Landsstyret i Foreningen Norden begrunner tildelingen slik:

Gjennom sine mange roller i film og tv har Ghita Nørby gitt det danske språk en tydelig stemme, også for et norsk tv- og kinopublikum. Nordmenns evne til å forstå dansk talespråk er avhengig av at vi hører dansk uttale, blant annet gjennom tv- og filmmediene.

Nørbys gjennomgående sterke skuespillerprestasjoner har bidratt til å løfte kvaliteten og dermed gjøre danske filmer og tv-serier attraktive for et publikum også utenfor Danmarks grenser. Hennes språklige bevissthet både i arbeid og intervjusituasjoner er med på å gjøre det danske språk mer tilgjengelig for nordiske seere. I tillegg har Nørby levert strålende danskspråklige rolletolkninger i flere norske og nordiske produksjoner. Hennes valg av prosjekter på tvers av landegrenser viser tydelig at skandinavisktalende skuespillere har hele Norden som potensielt publikum.

Nørbys innsats i filmer som Hamsun (1996), der hun og hennes motspiller, Max von Sydow snakker klingende dansk og svensk, viser at kvalitet og skuespillertalent kan overskygge de språklige forskjeller vi i Norden har lett for å henge oss opp i. Norsk, svensk og dansk snakkes om hverandre i flere av filmene og seriene Nørby spiller i, og hun har uttalt seg varmt til norske medier om økt samarbeid innen nordisk film.

Ghita Nørbys grenseløse nordiske karriere bør stå som et ideal for yngre generasjoner av nordiske skuespillere. Ved å holde seg aktiv og aktuell viser hun overfor stadig flere kunstnerkolleger at det å ha skandinavisk som arbeidsspråk slett ikke begrenser, men snarere åpner dører til nye scener og et bredere publikum.

 

Nordisk forfatterbesøk 2017

Finske/Ålandske Sanna Tahvanainen vil besøke klasser på 5. – 10. trinn og videregående skole i Tromsø 24. – 28. april 2017. For å melde sin interesse for besøk, fyll inn skjemaet nedenfor innen 15. februar.

Les mer om Nordisk forfatterbesøk 2017 i Tromsø her.

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk høsten 2017 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skoleForfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

powered by Typeform