Aktiviteter

Nordens språkpris 2013 til Vigdís Finnbogadóttir

«Å høre verdens første demokratisk valgte kvinnelige president snakke om språk, på skandinavisk med malende islandsk aksent, kan inspirere selv den minst språkinteresserte tilhører,» skriver juryen i sin begrunnelse.

Vigdís Finnbogadóttir jobbet i sin presidenttid (1980-96) spesielt med å fremme det islandske språket. I dag er hun UNESCO-ambassadør for alle verdens språk, kvinners rettigheter og retten til utdanning.

Foreningen Norden mener prisvinneren har «en unik evne til å vise vei både fremover og bakover, å balansere historie og kulturarv med innovasjon, og drive språkvern og videreutvikling parallelt. At en politiker prioriterer språk er prisverdig i seg selv. Gjennom hele sitt virke har Vigdís stått som et fyrtårn innen nordisk språkpolitikk».

– Jeg er så glad for at min hjertesag har blitt lagt mærke til, sier en glad og beæret Vigdís Finnbogadottír om tildelingen.– Min hjertesag er sprogenes grundlag for al viden og kultur i verden – og ikke mindst at vi, som taler så beslægtede sprog, må kæmpe videre for at tale sammen på de nordiske sprog, som binder os tæt sammen i et venskab, hvor fælles minder respekteres, og som viser vejen til fremtiden,» konstaterer hun.

Juryens begrunnelse: 

At en politiker prioriterer språk som en av sine hovedsaker er prisverdig i seg selv, men Vigdís Finnbogadóttir får Nordens språkpris først og fremst for sin utrettelige foredragsvirksomhet og gode formidlingsevne.

Vigdís Finnbogadóttir klarer på særegent vis å sette ord på den store men vanskelig formulerbare verdien av nordisk språkarv og språkfellesskap. Hun beskriver gjerne språket som ”slottet vårt”, som ”nøkkelen til verden” og som ”et verktøy vi bruker for å være oss selv”.

Vigdís Finnbogadóttir får Nordens språkpris for sin unike evne til å formidle, forklare og formulere de viktige aspektene ved språk som identitetsskaper og som en grunnpilar for det nordiske samarbeidet. Vigdís Finnbogadóttir er en skald, og viser med både ord og gjerning hvor viktig språk og språkforståelse er for den nordiske samfølelsen.

Foreningens landsstyre v/Olemic Thommessen

Nordisk forfatterbesøk 2017

Finske/Ålandske Sanna Tahvanainen vil besøke klasser på 5. – 10. trinn og videregående skole i Tromsø 24. – 28. april 2017. For å melde sin interesse for besøk, fyll inn skjemaet nedenfor innen 15. februar.

Les mer om Nordisk forfatterbesøk 2017 i Tromsø her.

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk høsten 2017 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skoleForfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

powered by Typeform