Aktiviteter

Nordens språkpris 2015 til Ahtisaari

Tidligere president og fredsprisvinner Martti Ahtisaari mottok Nordens språkpris 2015 for sitt arbeid for å bevare og styrke et tospråklig Finland. - Priset innebär mycket för mig, sier Ahtisaari.

I sin begrunnelse sier juryen blant annet at «Årets prisvinner lar sjelden en mulighet gå fra seg til å snakke varmt om nordisk samarbeid. Han fremhever svensk som en viktig byggestein i finnenes nordiske identitet og som en bro til nordisk samarbeid, og berømmer ofte det egalitære nordiske samfunnet i internasjonal sammenheng».

I henhold til grunnloven er Finland et tospråklig land. Likevel stilles det med jevne mellomrom spørsmål rundt viktigheten av å beholde svensk som et offisielt språk i Finland.

– Jag vill uttrycka min glädje och tacksamhet till Föreningen Norden för att ha utsett mig till årets mottagare av Nordens språkpris. Priset innebär mycket för mig personligen för den representerar det svenska språkets, Finlands andra nationalspråkets, viktiga roll för Finland. Den understryker också vikten av att fortsätta utveckla det nordiska samarbetet som jag ser som en stor fördel för alla våra länder, uttaler Ahtisaari om tildelingen.

Foreningen Norden deler ut Nordens språkpris «til en person eller organisasjon som på en innovativ og god måte bidrar til å styrke den nordiske språkforståelsen».

Prisen ble delt ut tirsdag 1. desember på Abbediengen hovedgård i Oslo. Martti Ahtisaari fikk overrakt prisen, et kunstverk signert kunstneren Ørnulf Opdahl, av kulturminister Torhild Widvey.

Landsstyret i Foreningen Norden begrunner tildelingen av Nordens språkpris 2015 slik:

Finland er i henhold til sin grunnlov et tospråklig land. Likevel stilles det med jevne mellomrom spørsmål rundt viktigheten av svenskundervisning i den finske skolen. Trengs den egentlig? Får vi noe igjen for alle euroene et tospråklig samfunn koster? Og lærer man egentlig svensk av noen skarve skoletimer, spør kritikerne.

At en politisk bauta som Martti Ahtisaari, tidligere president og fredsprisvinner, da klyver opp på barrikadene og sier et klart og rungende JA til de spørsmålene, er av avgjørende betydning. At han peker på sin egen karriere som eksempel, og forklarer yngre generasjoner at mange av hans valg var mulige på grunn av svensk språkkunnskap, veier tungt.

For finner er svensk språk en nøkkel, sier Ahtisaari. Ikke bare til en viktig del av Finlands egen kulturarv, men svensk er også nøkkelen til Norden. Med en grunnleggende kjennskap til et skandinavisk språk er terskelen senket til alle de arbeidsplasser, studier, nettverk og muligheter som finnes blant de 20 millionene som har skandinaviske morsmål. For unge finner kan det vise seg svært verdifullt i en tid med økende arbeidsledighet i eget land. At flinke finske teknologer og forskere har en grunnleggende forståelse av det svenske språk gir også resten av Norden tilgang på en attraktiv yrkesgruppe.

Årets prisvinner lar sjelden en mulighet gå fra seg til å snakke varmt om nordisk samarbeid. Han fremhever svensk som en viktig byggestein i finnenes nordiske identitet og som en bro til nordisk samarbeid, og berømmer ofte det egalitære nordiske samfunnet i internasjonal sammenheng.

Språk er som kjent så mye mer enn gloser og setninger. Språk kan skape splid. Språk kan bære med seg kultur og verdier. Språk kan bygge broer og åpne dører.

Nordisk forfatterbesøk 2017

Finske/Ålandske Sanna Tahvanainen vil besøke klasser på 5. – 10. trinn og videregående skole i Tromsø 24. – 28. april 2017. For å melde sin interesse for besøk, fyll inn skjemaet nedenfor innen 15. februar.

Les mer om Nordisk forfatterbesøk 2017 i Tromsø her.

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk høsten 2017 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skoleForfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

powered by Typeform