Aktiviteter

Nordens språkpris 2014 til Jakob Oftebro

Den København-bosatte skuespilleren Jakob Oftebro mottar Nordens språkpris 2014. Han får prisen for sitt brennende engasjement for nordisk språkforståelse. – Det er en stor ære, sier Oftebro til Norden.no.

I sin begrunnelse sier juryen blant annet at prisvinneren gjennom sitt virke bruker hele spekteret av det skandinaviske språket, og leker med ulike dialekter. Juryen trekker også fram at Oftebro har uttalt at han gjerne vil se et enda mer integrert Norden, især på kulturfronten.

Engasjert stjerneskudd
– Det er en stor ære, og utrolig rørende å motta Nordens språkpris. Jeg jobber hver dag for at vi skal se og engasjere oss i våre naboers historier og problematikker. Vi er så like, men samtidig så forskjellige her oppe i Norden – og har utrolig mye å lære av hverandre. Jeg håper vi kan fortsette å samarbeide og inspirere hverandre, og bli enda bedre til det. Med nordiske filmer, tv-programmer, teateroppsetninger, bøker og nyheter, håper jeg vi i fremtiden kan øke både den kulturelle gevinsten og språkkompetansen, sier Jakob Oftebro.

Foreningen Norden har siden 2010 årlig delt ut Nordens språkpris. De fire foregående prisene har gått til Islands tidligere president Vigdís Finnbogadóttir (2013), skuespiller Ghita Nørby (2012), artisten Timbuktu (2011) og programlederen Fredrik Skavlan (2010).

Landsstyret i Foreningen Norden begrunner tildelingen slik:

Skuespiller Jakob Oftebro får Nordens språkpris for sitt brennende engasjement for nordisk språkforståelse. Gjennom sitt virke bruker han hele spekteret av det skandinaviske språket og leker med ulike dialekter. Oftebro er en allsidig skuespiller som i flere år har benyttet Norden som sitt eget hjemmeområde. Med roller i Broen, Kon-Tiki og 1864 m.fl. er Oftebro et lysende eksempel på at en skuespiller kan lykkes i flere deler av Norden.

Som ung og fremadstormende har Jakob Oftebro lenge vært et tydelig forbilde for den oppvoksende generasjon, og bidratt til å vise at Norden kan være et naturlig arbeidssted også for underholdningsbransjen.

Oftebro, som er bosatt i København, har sitt hjerte i Norden, og har uttalt at han gjerne vil se et enda mer integrert Norden, især på kulturfronten. Han har tatt til orde for at alle lærere burde ta ett år på utveksling til et naboland tidlig i karrieren, samt at nordiske ungdommer bør se flere filmer fra nabolandene. Oftebro er også utnevnt til ambassadør for undervisningsverktøyet «Norden i skolen».

Som programleder for grunnlovsarrangementet på Eidsvoll 17. mai 2014 bidro Jakob Oftebro til at feiringen fikk et tydelig nordisk stempel, og viste på den måten hvor tett de nordiske landene er vevet sammen.

Nordisk forfatterbesøk 2017

Finske/Ålandske Sanna Tahvanainen vil besøke klasser på 5. – 10. trinn og videregående skole i Tromsø 24. – 28. april 2017. For å melde sin interesse for besøk, fyll inn skjemaet nedenfor innen 15. februar.

Les mer om Nordisk forfatterbesøk 2017 i Tromsø her.

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk høsten 2017 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skoleForfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

powered by Typeform