Personvern

Denne personvernerklæringen gjør rede for Foreningen Nordens håndtering av personopplysninger. 

Personvernerklæring Foreningen Norden

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger, som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med.

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til foreningen@norden.no

Medlemskap

Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet. Ved å melde seg inn i organisasjonen, tillater man derfor i utgangspunktet at organisasjonen bruker personopplysninger til å sende medlemsblad, nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer mm. Man kan imidlertid reservere seg mot enkelte av disse tilbudene ved innmelding eller ved å ta kontakt: medlem@norden.no

 

Behandlingsgrunnlaget er i tråd med Lov om behandling av personopplysninger (Personlovens kapittel II § 8. Vilkår for å behandle personopplysninger). Her gis det adgang til å behandle personopplysninger dersom det er nødvendig for å oppfylle en avtale med den registrerte personen. Disse opplysningene er også grunnlag for å rapportere på antall medlemmer, som igjen rapporteres til myndigheter og danner grunnlag for refusjon til lokallag og distrikt. Kun ansatte som jobber med medlemspleie har tilgang på dine personopplysninger. I tillegg til dette har også tillitsvalgte i lokallag tilgang på opplysninger om medlemmer i sitt lokallag.

Ved utmelding vil vi anonymisere dine personopplysninger. Du har rett til å be om å bli anonymisert umiddelbart ved utmelding, dersom du ønsker (og det ikke er andre grunner som for eksempel særlovgivning som overstyrer rett til sletting.

Medlemmer som har hatt tillitsverv vil imidlertid ikke anonymiseres automatisk. For disse beholder vi navn, verv i organisasjonen og fødselsår, som vi anser som offentlig informasjon. 

E-post

Du bør ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Nyhetsbrev

Som medlem melder du deg på som mottaker av vårt nyhetsbrev. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du registrere din e-postadresse hos oss. Denne lagres i en egen database, deles ikke med andre og e-post adressen slettes når den ikke lengre er i bruk. Det er også mulig å melde seg på nyhetsbrevet på nettsiden ved å registrere e-postadressen din. Ved å melde deg på nyhetsbrevet samtykker du til å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke.

Dersom du er abonnent, kan du selv si opp abonnementet ved å følge avregistreringslenken i nyhetsbrevet, eller ta kontakt med foreningen@norden.no

Kurs og arrangementer 

Via vår nettside og våre nyhetsbrev er det mulig å melde seg på kurs og arrangementer. I tilknytning til disse samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger, i tillegg til allergier og behov for tilrettelegging.  Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement. Vi innhenter egne samtykker for å kartlegge interesse og ønske om å motta invitasjon til nye arrangementer.    Vi sender ut informasjon om arrangementet til påmeldte. Enkeltpersoner kan når som helst reservere seg mot å motta slik informasjon.  

Fotografering

Foreningen tar bilder under våre arrangementer. Vi publiserer fotografier av grupper under offentlige arrangementer uten å innhente samtykke. Ved fotografering av enkeltpersoner eller i situasjoner der personer er lett gjenkjennelig, vil vi imidlertid innhente samtykke før bildene publiseres. 

Om informasjonskapsler (cookies)

Les om hvordan vi benytter informasjonskapsler og endre din samtykke her.

Annen informasjon

«Annen informasjon» refererer til upersonlige data vi benytter oss av på våre nettsteder. Denne type data innebefatter eksempelvis , type nettleser, operativsystem, geografisk plassering, refereringsside, sidevisninger og interaksjoner med reklame. Vi benytter Google Analytics og anonymiserer IP-adresser. Dataene som samles inn vil ikke bli brukt til å identifisere individuelle besøkende.

Formålet med innhenting av data

Foreningen Norden bruker informasjonen vi får gjennom nettstatistikkdata til å drive tjenesten, opprettholde kvaliteten på tjenesten og gi generell kunnskap om bruken av norden.no. Dataene brukes også til å gi Foreningen Norden økt innsikt og evne til ytterligere forbedring av brukeropplevelsen for kundene og de besøkende på nettsidene.