Om foreningen

Foreningen Norden er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for å styrke og utvikle det folkelige, nordiske samarbeidet. Hvorfor? Fordi Foreningen Norden tror på styrken og mulighetene i samhold, et Norden der grenser er uviktige og et felles kulturelt hjemmeområde med like muligheter for arbeid, studier og bosetting for alle oss 27 millioner mennesker som bor her oppe.

Målet er at Norden skal bli en av verdens best integrerte, dynamiske og nyskapende regioner. Vi arbeider for dette målet gjennom politisk pådriverarbeid og kultur-og kunnskapsformidling. Vi bygger nettverk, skaper møteplasser og sprer entusiasme for det nordiske. Foreningen Norden ble startet i 1919 og består av 58 lokallag over hele Norge. Foreningene Norden i alle de nordiske landene har totalt ca. 33.000 medlemmer.

MedlemsfordelerMer om foreningenLokallagKontaktLokaler
Landsstyret i Foreningen Norden

Foreningen Norden er en nordisk kulturbærer. Siden 1919 har vi vært en pådriver for nordisk samarbeid. Foreningen skaper møteplasser og formidler kunnskap om nordisk språk, historie og samfunnsforhold, samt bidrar til å bygge ned grenser i Norden.

Foreningen Norden organiserer både enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter, skoler, bibliotek og kommuner som vil styrke og utvikle den nordiske samfølelsen.

Foreningen Norden har over 6 000 medlemmer i Norge. Sammen med våre søsterforeninger i de andre nordiske landene og selvstyrte områder har vi rundt 30 000 medlemmer.

Foreningen Norden består av rundt 60 lokallag i Norge, og vi samarbeider med en rekke andre organisasjoner og bedrifter. Over 200 skoler og biblioteker er også medlemmer i foreningen.

Som medlem bidrar du til å utvikle det nordiske samarbeidet. Du får tilbud om kurs og seminarer og et gratis abonnement på fire utgaver av Magasinet Norden i året.

Les vår personvernerklæring

Meld deg inn