Aktiviteter

Her er oversikten over våre prosjekter og aktiviteter.

Se hva vi gjør

Får elevene lytte for lite i språkopplæringen?

10.-11. november 2022 arrangerte Foreningen Norden et seminar for lærere om nabospråkundervisning. En av oppfordringene som ble la

Foreningen Nordens språkpris

Med Foreningen Nordens språkpris hedrer vi hvert år en person som har bidratt til å øke språkforståelsen i hele Norden.

Nordisk sommerleir

Hver sommer inviterer Foreningen Norden barn og unge til å være med på sommerleir i naturskjønne omgivelser i Danmark.

Gjør deg klar for store nordiske leseropplevelser!

Magasinet Norden er Foreningen Nordens medlemsmagasin og utgis fire ganger i året. Som medlem blir du automatisk abonnent.

Utstilling om Foreningen Nordens første 100 år

Foreningens historie spenner fra et Europa i ruiner etter 1. verdenskrig og frem til i dag da Norden står sterkere enn noen gang.

Info Norden

Skal du flytte til, jobbe eller studere i et annet nordisk land? Informasjonstjenesten Info Norden viser deg vei!

Lokallagenes aktiviteter

Foreningens distrikts- og lokallag skaper nordiske opplevelser i nærmiljøet. Se lagenes Facebook-sider for lokale aktiviteter.

Skolestipender og -utveksling

Klasser og elevgrupper ved skoler som er medlem av Foreningen Norden har mulighet til å søke på våre stipender.

Nordjobb

Nordjobb arbeider for å øke mobiliteten mellom de nordiske landene og for å forbedre språkkunnskaper og kulturforståelse i Norden.

Norden i undervisningen

Her finner du vårt tilbud til medlemsskoler av nordisk innhold til undervisningen tilpasset alle klassetrinn.

Nordens dag

Hvert år, den 23. mars, feirer vi Nordens dag på datoen da de nordiske landene undertegnet Helsingforsavtalen!

Nordens dag i skolen

Foreningen Norden oppfordrer barnehager/skoler til å bruke Nordens dag 23. mars til Norden-aktivitet. Her er forslag til hvordan!

Nordisk litteraturuke

Hvert år i november inviterer Foreningen Norden skoler, bibliotek, barnehager, lokallag og mange andre til Nordisk litteraturuke.

Landsmøte 2022

Foreningen Nordens landsmøte 2022 arrangeres på Thon Hotel Høyers 7.- 9. oktober. Se rammeprogram og påmelding.

Informasjon og nyhetsbrev til skoler og bibliotek

Finn tilbake til ressurser og aktiviteter i oversikten over tidligere sendte nyhetsbrev til skoler og bibliotek.

Nordisk forfatterbesøk

Med et besøk av en nordisk forfatter i klasserommet får elevene et personlig møte med nordisk språk og litteratur.