Aktiviteter

Her er oversikten over våre prosjekter og aktiviteter.

Se hva vi gjør

Foreningen Nordens språkpris

Med Foreningen Nordens språkpris hedrer vi hvert år en person som har bidratt til å øke språkforståelsen i hele Norden.

Nordens dag

Hvert år, den 23. mars, feirer vi Nordens dag på datoen da de nordiske landene undertegnet Helsingforsavtalen!

Nordisk litteraturuke

Hvert år i november inviterer Foreningen Norden skoler, bibliotek, barnehager, lokallag og mange andre til Nordisk litteraturuke.

Info Norden – nordisk informasjon i over 25 år

Når du vil jobbe, bo eller studere i Norden er det godt å få hjelp. Info Norden feirer 25 år i tjeneste for Norden!

Utstilling om Foreningen Nordens første 100 år

Foreningens historie spenner fra et Europa i ruiner etter 1. verdenskrig og frem til i dag da Norden står sterkere enn noen gang.

Gjør deg klar for store nordiske leseropplevelser!

Norden er Foreningen Nordens medlemsmagasin og utgis fire ganger i året. Du kan også lese magasinet på nett, gratis og for alle!

Nordens dag i skolen

Foreningen Norden oppfordrer barnehager/skoler til å bruke Nordens dag 23. mars til Norden-aktivitet. Her er forslag til hvordan!

Info Norden

Skal du flytte til, jobbe eller studere i et annet nordisk land? Informasjonstjenesten Info Norden viser deg vei!

Får elevene lytte for lite i språkopplæringen?

10.-11. november 2022 arrangerte Foreningen Norden et seminar for lærere om nabospråkundervisning. En av oppfordringene som ble la

Lokallagenes aktiviteter

Foreningens distrikts- og lokallag skaper nordiske opplevelser i nærmiljøet. Se lagenes Facebook-sider for lokale aktiviteter.

Skolestipender og -utveksling

Klasser og elevgrupper ved skoler som er medlem av Foreningen Norden har mulighet til å søke på våre stipender.

Nordjobb

Nordjobb arbeider for å øke mobiliteten mellom de nordiske landene og for å forbedre språkkunnskaper og kulturforståelse i Norden.

Norden i undervisningen

Her finner du vårt tilbud til medlemsskoler av nordisk innhold til undervisningen tilpasset alle klassetrinn.

Informasjon og nyhetsbrev til skoler og bibliotek

Finn tilbake til ressurser og aktiviteter i oversikten over tidligere sendte nyhetsbrev til skoler og bibliotek.

Konkurranse: Er det nordiske demokratiet under press?

Foreningen Norden og Stortingets delegasjon til Nordisk råd inviterer til en konkurranse for elever i Norden.

Nordisk forfatterbesøk

Med et besøk av en nordisk forfatter i klasserommet får elevene et personlig møte med nordisk språk og litteratur.