Aktiviteter

Her er oversikten over våre prosjekter og aktiviteter.

Se hva vi gjør

Nordjobb

Nordjobb arbeider for å øke mobiliteten mellom de nordiske landene og for å forbedre språkkunnskaper og kulturforståelse i Norden.

Nordisk forfatterbesøk

Med et besøk av en nordisk forfatter i klasserommet får elevene et personlig møte med nordisk språk og litteratur.

Nordens dag

Hvert år, den 23. mars, feirer vi Nordens dag på datoen da de nordiske landene undertegnet Helsingforsavtalen!

Info Norden

Skal du flytte til, jobbe eller studere i et annet nordisk land? Informasjonstjenesten Info Norden viser deg vei!

Skolestipender og utveksling

Klasser og elevgrupper ved skoler som er medlem av Foreningen Norden har mulighet til å søke på våre stipender.

Nordens språkpris

Med Nordens språkpris hedrer vi hvert år en person eller en institusjon som har bidratt til å øke språkforståelsen i hele Norden.

Magasinet Norden

Magasinet Norden er Foreningen Nordens medlemsmagasin og utgis fire ganger i året. Som medlem blir du automatisk abonnent.

Norden i undervisningen

Her finner du vårt tilbud til medlemsskoler av nordisk innhold til undervisningen tilpasset alle klassetrinn.

Foreningen Nordens masterstipend

I samarbeid med UiO:Norden deler foreningen hvert år ut stipender til masterstudenter som skriver om nordiske tema.

Velkommen til kursdag i Nordens hus!

Foreningen Norden inviterer til kursdag i Nordens hus for tillitsvalgte og medlemmer som ønsker å engasjere seg mer i foreningen. 

Nordisk litteraturuke

Hvert år i november inviterer Foreningen Norden skoler, bibliotek, barnehager, lokallag og mange andre til Nordisk litteraturuke.

Nordisk sommerleir

Hver sommer inviterer Foreningen Norden barn og unge til å være med på sommerleir i naturskjønne omgivelser i Danmark.