Aktiviteter

Nordisk film i undervisningen

Gjør nabospråk spennende, morsomt og dagsaktuelt med film! Ifølge læreplanen i norsk skal elevene kunne forstå dansk og svensk tale. Film gir en god mulighet til å øve opp lytteforståelsen av skandinavisk språk. Spennende temaer og levende bilder bidra til å senke språkbarrierer og dessuten få en til å glemme hvilket språk som tales.

Filmstudieark til Skammerens datter

Lene Kaaberbøls høyt elskede bestselger Skammerens datter er endelig filmatisert. På Skolekino.no finnes et ferdig filmstudieark til filmen, som omhandler temaer som vennskap/respekt, litteratur på film, eventyr/fantasy, dansk språk m.m. Oppgavene kan brukes i samfunnsfag, naturfag, RLE og norsk på 6.-10. trinn.

Filmstudiearket til Skammerens datter finner du her.

Filmstudieark til andre nordiske filmer

På Skolekino.no finnes et mangfold av ferdige oppgavesett til filmer som kan brukes i undervisningen. Undervisningsmaterialet gir informasjon om selve filmen, tematisk bakgrunnsmateriale og forslag til spørsmål og arbeidsoppgaver. Søk under faget «Norsk» og/eller temaet «Nordisk», så får du opp opplegg til nordiske filmer som er relevante for undervisningen.

Filmstudiearkene finner du her.
 

39 dokumentar- og kortfilmer på Norden i skolen!

NISfilm

På nordeniskolen.org finner du 39 små dokumentar- og kortfilmer fra Norden. Som lærer kan du opprette en gratis brukerprofil og få tilgang til alle sammen.

Alle filmene er på nordisk språk, og man kan selv velge teksting på dansk, svensk, norsk, finsk, islandsk, grønlandsk eller samisk. Til hver film finnes det oppgaver som er knyttet til bestemte tema og som henvender seg til forskjellige klassetrinn med relevante tekster, dikt og musikk.

 

Se temaene og filmene du kan se på nordeniskolen.org her

 

Norden i Bio – Nordiske kortfilmer om toleranse

BIGzoom-norden-i-bio.jpg

Gjennom nordiske kortfilmer får elevene styrket sine nordiske språkkunnskaper og interesse for nordisk film, kultur og aktuelle samfunnsspørsmål.

Norden i Bio – Toleranse (for 15-19 år) består av en DVD med en kortfilm fra hver av de nordiske landene. Filmene skildrer dagens Norden og tar opp temaet toleranse på ulike måter, alt fra flerkultur og integrering, mobbing, seksualitet, normer og verdier. Målet er å vekke både sterke følelser og nye tanker hos elevene, og forhåpentligvis øke interessen for nettopp toleranse- og språkspørsmål.

Her finner du dialogmanus fra fimene.

Inneholder:

Elixir (Sverige, 2004) av Babak Najafi
Paranoia (Danmark, 2007) av Jesper Troelstrup
To mot én (Norge, 2007) av Alexander Kayiambakis
Kjære gjester (Island, 2006) av Ísold Uggadóttir
Å leve, å eksistere (Finland, 2007) av Reeatta Aalto

Bestill Norden i Bio her

Nordisk forfatterbesøk 2017

Finske/Ålandske Sanna Tahvanainen vil besøke klasser på 5. – 10. trinn og videregående skole i Tromsø 24. – 28. april 2017. For å melde sin interesse for besøk, fyll inn skjemaet nedenfor innen 15. februar.

Les mer om Nordisk forfatterbesøk 2017 i Tromsø her.

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk høsten 2017 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skoleForfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

powered by Typeform