Aktiviteter

Nordkalottkonferansen

«Et grenseløst Norden» er temaet når Foreningene Norden arrangerer den tradisjonsrike Nordkalottkonferansen i Tromsø i 2018.

24.-25. august 2018 arrangerer Foreningene Norden Nordkalottkonferansen 2018. Aktører fra hele regionen inviteres her til å diskutere hvordan Nordkalotten, Nordland, Troms, Finnmark, Norrbottens län og Lappland skal lede an som Nordens mest integrerte region.

Nordkalottkonferansen ble arrangert for første gang i Torneå i 1960. Siden da har konferansen vært en betydningsfull institusjon for befolkningens mulighet til å påvirke den politiske dagsorden for det nordlige samarbeidet. 

I 2018 finner konferansen sted på Radisson Blu Hotel i Tromsø. 

ET GRENSELØST NORDKALOTTEN

Først når vi ser forbi nasjonale grenser kan Nordkalotten utløse sitt samlede potensiale og se hvilke hindre som bremser utviklingen i dag. Hvilke prosjekter ville straks bli satt i gang på et grenseløst Nordkalotten? Hvilke veier og jernbaner ville bli bygget, hvor ville den første nye fiberkabelen blitt lagt ned? Innenfor hvilke sektorer, næringer eller teknologier vil Nordkalotten satse for å ta posisjon som verdensledende?


IDÉDUGNAD FOR FREMTIDENS NORDKALOTTEN

Nordkalottkonferansen utfordrer samarbeidet på Nordkalotten til å tenke visjonært og fremtidsrettet rundt utviklingen av regionen. I 2018 fokuserer Nordkalottkonferansen på utviklingen av det grenseløse samarbeidet spesielt innen to områder: Kommunikasjon og infrastruktur.

Se programmet

Meld deg på her!

Last ned brosjyre:

Nordisk forfatterbesøk 2017

Finske/Ålandske Sanna Tahvanainen vil besøke klasser på 5. – 10. trinn og videregående skole i Tromsø 24. – 28. april 2017. For å melde sin interesse for besøk, fyll inn skjemaet nedenfor innen 15. februar.

Les mer om Nordisk forfatterbesøk 2017 i Tromsø her.

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk høsten 2017 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skoleForfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

powered by Typeform