Aktiviteter

Nordkalottkonferansen

«Et grenseløst Norden» var temaet på den tradisjonsrike Nordkalottkonferansen, som Foreningen Norden arrangerte i Tromsø 24.-25. august 2018.

Hvordan sikrer vi nødvendig infrastruktur, et bærekraftig næringsliv og økt konkurranseevne på Nordkalotten? 

Under Nordkalottkonferansen i Tromsø 24.-25. august 2018 utfordret Foreningen Norden til å tenke visjonært og fremtidsrettet om utviklingen av regionen innen to sentrale områder:  


Her kan du lese programmet
 

1. Kommunikasjon, infrastruktur, transport, navigasjon og dekning – hvilke behov bør prioriteres?  

Infrastrukturen i nord skal legge til rette for regional utvikling og bidra til vekst og grønn omstilling for næringslivet. Bedre bredbånd og nye transportprosjekter vil åpne for tettere samarbeid, utnyttelse av nye markeder og sterkere forbindelser med det internasjonale samfunnet. Bli kjent med de grenseoverskridende prosjektene og ta del i diskusjonen om visjonene for fremtidens infrastruktur og kommunikasjon på Nordkalotten! 

 

2. Nordkalottens attraktivitet – bærekraftig industri, mat og opplevelser – hva kan Nordkalotten by på sett under ett? Nordområdene besitter fantastiske ressurser i form av alt fra mat og naturopplevelser til energi, mineraler og kunnskap. Utfordringen er at alle disse markedene er globale.

Bare gjennom mer regionalt samarbeid i nord kan vi virkelig legge til rette for å utvikle av bedre miljøteknologi, energiløsninger og bygg. Møt næringslivaktørene som har bærekraft i fokus, selvstendige næringsdrivende som tar sjanser og turistnæringen som skaper verdier for industrien på Nordkalotten!    

Nordkalottkonferansen er en arena der folk og aktører i regionen kan knyttes tettere sammen, sette dagsorden for ambisiøse felles satsinger og tale med en unison stemme inn mot nasjonale parlamenter, regjeringer og det nordiske samarbeidet.

Velkommen til Nordkalottkonferansen 2018! 

Nordkalottkonferansen fantr sted på Radisson Blu Hotel, Sjøgata 7, Tromsø.

Transport til og fra flyplass: Flybussen stopper utenfor Scandic Ishavshotell vis a vis Radisson Blue Hotel.

Finskspråklig program (Ohjelma Pohjoiskalottikonferenssi)

Last ned brosjyre:

Nordisk forfatterbesøk 2017

Finske/Ålandske Sanna Tahvanainen vil besøke klasser på 5. – 10. trinn og videregående skole i Tromsø 24. – 28. april 2017. For å melde sin interesse for besøk, fyll inn skjemaet nedenfor innen 15. februar.

Les mer om Nordisk forfatterbesøk 2017 i Tromsø her.

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk høsten 2017 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skoleForfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

powered by Typeform