Aktiviteter

Skolestipender og utveksling

Klasser og elevgrupper ved skoler som er medlem av Foreningen Norden har mulighet til å søke bidrag. Vi gir fortrinnsvis støtte til prosjekter der formålet er elevutveksling med sin nordiske vennskapsklasse.

Klasser og elevgrupper ved skoler som er medlem av Foreningen Norden har mulighet til å søke bidrag. Vi gir fortrinnsvis støtte til prosjekter der formålet er elevutveksling med sin nordiske vennskapsklasse.

Enkeltstående lærere og lærergrupper ved skoler som er medlem av Foreningen Norden har også mulighet til å søke bidrag til reiser for planlegging av skolesammarbeid, lærerutveksling og studietur. Vi gir fortrinnsvis støtte til prosjekter der formålet er fremtidig elevutveksling med en nordisk vennskapsklasse.

Det var veldig interessant å oppholde seg i de danske hjem. For mange ble dette en helt ny opplevelse, som for noen opplevdes litt «træls», men for de fleste «riktig sjov»
Elev i 1STTE ved Arendal vgs

Kriteriene for tildeling finner du i søknadsskjemaet. Dersom din skole ikke allerede er medlem av Foreningen Norden, kan den enkelt bli det her. Skolemedlemskap koster 450,- kroner i året.

Søknadsskjema for elevstipend (pdf).

Søknadsskjema for lærerstipend (pdf).

Etter kort tid hadde vi lært oss nye danske ord. Dette bød i starten på en del utfordringer, men vi lærte kvikt at frokost betyr lunsj, og at skraldespand betyr søppelbøtte. Disse ordene, og mange andre, har vi tatt med oss.

Andre støtteordninger for utveksling og samarbeid i skolen

Nordplus er Nordisk Ministerråds nettverks- og mobilitetsprogram innen utdanning. Hos Nordplus kan man søke om tilskudd til etablering av nettverk på tvers av de nordiske land og områder. 

Nordplus junior er programmet for barnehage og skole, som innvilger midler til samarbeid mellom nordiske skoler, slik som prosjektsamarbeid, elev- og lærerutveksling og elevpraksis. Man kan også søke midler til forberedende besøk, for planlegging av fremtidig prosjekt.

Søknadsfrist: 1. februar (hvert år)

Se også Nordisk informasjonskontors oversikt over nordiske støtteordninger

Nordisk forfatterbesøk 2017

Finske/Ålandske Sanna Tahvanainen vil besøke klasser på 5. – 10. trinn og videregående skole i Tromsø 24. – 28. april 2017. For å melde sin interesse for besøk, fyll inn skjemaet nedenfor innen 15. februar.

Les mer om Nordisk forfatterbesøk 2017 i Tromsø her.

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk høsten 2017 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skoleForfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

powered by Typeform