Aktiviteter

Skolestipender og -utveksling

Gjennom skolemedlemskap i Foreningen Norden, får du muligheten til å søke om stipend og bidrag for å gi elevene en annerledes undervisning. Støtten gis som regel til prosjekter der formålet er elevutveksling med en nordisk vennskapsklasse.

Lærere og lærergrupper ved skoler som er medlem av Foreningen Norden har også mulighet til å søke bidrag til reiser for planlegging av skolesamarbeid, lærerutveksling og studietur. Vi gir fortrinnsvis støtte til prosjekter der formålet er fremtidig elevutveksling med en nordisk vennskapsklasse.

Dersom din skole ikke allerede er medlem av Foreningen Norden, kan den enkelt bli det her. Skolemedlemskap koster 450,- kroner i året. Kriteriene for tildeling finner du i søknadsskjemaet nedenfor.

Søknadsskjema for elevstipend (pdf).

Søknadsskjema for lærerstipend (pdf).

Ønsker du en nordisk vennskapsklasse for elevene dine?

nordeniskolen.org kan du finne klasser som søker en nordisk vennskapsklasse. For å få tilgang til basen med vennskapsklasser, må du opprette en profil på nordeniskolen.org - dette er helt gratis.

Å ha en vennskapsklasse åpner for både faglige, kulturelle og sosiale muligheter. Elevene kan få nye venner og ha det morsomt, samtidig som de får en mer praktisk tilnærming til for eksempel nabospråksundervisningen. Med venner i Norden får elevene Norden-kunnskap på en naturlig måte, og relasjoner som gjør det nordiske språk- og kulturfellesskapet relevant, spennende og praktisk.

Les også "10 anbefalninger for et vellykket vennskapsklasse-samarbeid".

Andre støtteordninger for utveksling og samarbeid i skolen

Nordplus er Nordisk ministerråds nettverks- og mobilitetsprogram innen utdanning. Hos Nordplus kan man søke om tilskudd til etablering av nettverk på tvers av de nordiske land og områder. 

Nordplus junior er programmet for barnehager og skoler, som innvilger midler til samarbeid mellom nordiske skoler, slik som prosjektsamarbeid, elev- og lærerutveksling og elevpraksis. Man kan også søke midler til forberedende besøk, for planlegging av fremtidig prosjekt.

Søknadsfrist: Rundt 1. februar hvert år

Clara Lachmanns stiftelse støtter prosjekter som fremmer den skandinaviske samfølelsen, blant annet studiereiser, kursvirksomhet, møter i andre skandinaviske land og Island.

Søknadsfrist: 15. mars

Letterstedtska föreningens oppdrag er å styrke fellesskapet mellom de nordiske landene på insdustri-, vitenskaps- og kunstområdet. De støtter blant annet nordiske konferanser og seminarer.

Søknadsfrist: 15. februar og 15. september

Nordisk forfatterbesøk 2017

Finske/Ålandske Sanna Tahvanainen vil besøke klasser på 5. – 10. trinn og videregående skole i Tromsø 24. – 28. april 2017. For å melde sin interesse for besøk, fyll inn skjemaet nedenfor innen 15. februar.

Les mer om Nordisk forfatterbesøk 2017 i Tromsø her.

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk høsten 2017 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skoleForfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

powered by Typeform