Ble nektet adgang til finsk universitet

Erika Lauri har studert rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Etter tre år ville hun fullføre utdanningen i hjemlandet Finland ettersom hun fikk relevant jobb og hadde familie i landet. Det skulle vise seg å bli vanskelig.

Lauri søkte på masterstudier i rettsvitenskap på finske universiteter, men dette bød på problemer grunnet en strukturell forskjell mellom jusutdanningen i Norge og resten av Norden.  

Ønsker du å støtte det nordiske samarbeidet? Bli medlem i Foreningen Norden

Et byråkratisk mareritt

I Norge består jusutdanning av et femårig profesjonsstudium. I resten av Norden er den derimot strukturert i «3 + 2-modellen», altså det vi kjenner i dag som en bachelor- og mastergrad.  

Lauri hadde fullført tre år og hadde nøyaktig like mange studiepoeng og tilsvarende fag som inngår i en finsk jusbachelor. Likevel fikk hun avvist søknaden fra flere universiteter og høyskoler grunnet manglende formell uteksaminering.  

Urimelig

I utgangspunktet skal Norden ha et åpent studiemarked, hvor man uavhengig av bosted skal ha like rettigheter og adgang til offentlig høyere utdanning. Da Magasinet Norden plukket opp saken, begynte vi å undersøke hvordan Lauri kunne bli nektet adgang til et nordisk universitet til tross for tilsvarende utdanning.  

Helsingfors universitet var ett av studiestedene Lauri søkte seg til. Den første tilbakemeldingen var nedslående. Da det ikke forelå en formell bachelor, var hun heller ikke ansett som kvalifisert søker. Universitetet skal ha uttrykt at hun burde fullføre de to siste årene i Oslo for å ha formell søkerkompetanse.  

– Dette opplevde jeg som helt urimelig. At jeg har gjennomført de tre første årene i masterprogrammet i rettsvitenskap er offisielt dokumentert av det juridiske fakultet ved UiO. Jeg kunne ikke tenke meg at overføring av studier i Norden skulle skape byråkratiske problemer, men jeg forstår at problematikken er ny – også for universitetene, sier Lauri.

Erika Lauri

Ingen regel uten unntak  

Magasinet Norden tok kontakt med universitetet i Helsingfors for å undersøke denne praksisen. Universitetet ønsker ikke å kommentere dette konkrete tilfellet, men sier følgende i en e-post:  

– Som en generell regel aksepterer ikke universitetet utvekslingsstudenter til masterprogrammet uten at de har fulført en bachelorgrad.

Likevel finnes det unntak der tilsvarende utdanning, som et profesjonsstudium i utlandet, kan gi adgang til et masterprogram i Finland.  

– I slike situasjoner må universitetet vurdere hver enkelt sak og undersøke om søkerens utdanning korrelerer med en bachelorgrad, skriver Johanna Harju ved Helsingfors universitet.

Kan bekrefte kompetanse  

Magasinet Norden har tatt kontakt med Universitetet i Oslo. De forstår problemstillingen og forteller at det er vanlig praksis at Det juridiske fakultetet i slike tilfeller bekrefter overfor søkeruniversitetet at de tre første studieårene på rettsvitenskap tilsvarer en bachelorgrad.  

Likevel fikk altså Lauri i begynnelsen av 2020 avvist sin søknad ved Helsingfors universitet, til tross for at hun kunne dokumentere 180 studiepoeng (3 år) på rettsvitenskap ved UiO.  

Impliserer dette at Helsingfors universitet ser på rettsvitenskap ved UiO som en mindreverdig utdanning?

– Det er slettes ikke saken. Vi anerkjenner UiOs utmerkede akademiske institusjon og rykte, svarer Harju.  

Meldt til Grensehinderådet

– Bevegelsesfrihet skal selvfølgelig gjelde studier også, det sier Petri Suopanki, seniorrådgiver i Nordisk ministerråd.  

Han sier at det er leit at Lauri opplever vanskeligheter med å overføre sine studier i Norden.

– Men dette er en utdanningsproblematikk vi ikke har støtt på tidligere, forteller Suopanki.  

Etter å ha vært i kontakt med flere universiteter og relevante institusjoner har Magasinet Norden lignende erfaring: Saken er ekstra vanskelig rett og slett fordi den er sjelden, og det er dårlig oversikt over de faktiske tilfellene.  

Suopanki forteller at saken er meldt inn og vil bli tatt opp i Grensehinderrådet. Der vil de vurdere saken og kvalitetssikre all informasjon.  

Grensehinderrådet har ingen reell makt, men kan belyse saker og problemstillinger for de nordiske politikerne.  

Helsingfors vil undersøke opptakspraksisen

Etter at Magasinet Norden plukket opp saken, kan Erika Lauri fortelle at Helsingfors universitet sommeren 2020 har tolket usikkerheten rundt opptakspraksis til hennes fordel. Universitet uttrykker overfor Lauri at Det juridiske fakultet nå vil undersøke regelverket.

Relaterte artikler

No items found.
Nyhetsarkiv