Er du vår nye ungdoms- og organisasjonskonsulent?

Er du vår nye ungdoms- og organisasjonskonsulent? Foreningen Norden søker en 100% engasjementstilling – ungdoms- og organisasjonskonsulent.

Foreningen Norden er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for å styrke det folkelige nordiske samarbeidet for alle som bor i Norden. Foreningen ble stiftet i 1919.

Organisasjonen har rundt 4700 medlemmer i 70 lokallag og 13 distrikt over hele landet. Foreningen Norden har også søsterforeninger i de øvrige nordiske landene.

Foreningen Nordens administrasjon holder til på Abbediengen hovedgård ved Skøyen i Oslo og har seks ansatte. Administrasjonen har ansvar for den daglige driften av organisasjonen i tillegg til å forvalte prosjekter i samarbeid med bl.a. Nordisk ministerråd og flere departementer.  

Av Foreningen Nordens medlemmer er om lag 10% under 26 år. Fra 2020 og fremover vil en av Foreningen Nordens satsingsområder være å arbeide med ytterligere rekruttering og tilbud for ungdom og unge voksne.

Foreningen Norden søker derfor en ungdoms- og organisasjonskonsulent i ett års engasjement fra 1. september 2020 – 31. august 2021, med mulighet for forlengelse.

Ungdoms- og organisasjonskonsulentens oppgaver:

• Oppfølging og veiledning av utvalget Foreningen Nordens Ungdom, inkludert koordinering av møter og aktiviteter

• Oppfølging og veiledning av lokallag og distrikt

• Utadrettet virksomhet rettet særlig mot ungdom og unge voksne

• Opprette og holde kontakt med Foreningen Nordens lokallag og andre instanser for å bistå disse i sitt arbeid med sine unge medlemmer

• Bygge nettverk med f.eks. høgskoler, universitet, studentforeninger, videregående skoler, ungdomspartier og andre relevante organisasjoner

• Informere, utvikle og tilrettelegge for aktiviteter som Nordens dag, Nordisk litteraturuke, Nordjobb, Norden i skolen m.m.

• Ansvarlig for konferanser/møter for tillitsvalgte og kurs for nye tillitsvalgte

• Bidra i promotering og rekruttering, særlig rettet mot en yngre målgruppe – i samarbeid med Foreningen Nordens kommunikasjonsansvarlig

• Planlegge en nordisk ungdomskonferanse

• Andre løpende oppgaver

Vi søker en medarbeider som har gjennomføringskraft og en positiv innstilling, og som er både kreativ og systematisk. Erfaring fra organisasjonsarbeid, ungdomspolitisk arbeid eller ungdomsråd vil bli vektlagt. Oversikt over samfunns- og beslutningsprosesser er en forutsetning, og du har interesse og engasjement for Norden. Erfaring fra prosjektarbeid og gjennomføring er en fordel. Vi ønsker en person med et godt nettverk, og erfaring med arbeid med ungdom er en forutsetning. Du har gode formidlingsevner og arbeider selvstendig og strukturert med flere parallelle arbeidsoppgaver. Du er også godt kjent med bruk av dataverktøy og sosiale medier. I tillegg forventer vi at du er selvstendig, ansvarsfull og har gode samarbeidsevner.

Praktisk:

Lønn: ltr. 43-51 (402 600-456 400)  

Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes, samt noe reisevirksomhet.

Arbeidssted: Foreningen Norden Norges hovedkontor i Harbitzalléen 24, 0275 Oslo

Kontaktperson: generalsekretær Espen Stedje tlf. 22 51 67 68 eller organisasjonsrådgiver Rune Carlsson tlf. 22 51 67 71.  

Søknadsfrist: 15. mai 2020

Søknad og CV sendes til foreningen@norden.no