Et nordisk beredskapssamarbeid må på plass

I lys av korona-krisen oppfordrer Foreningen Norden de nordiske landene til å umiddelbart starte med et beredskapssamarbeid. Det kommer fram i en uttalelse fra landsstyret i Foreningen Norden tirsdag 21. april

Koronakrisen viser hvor sårbare de nordiske landene er når det gjelder selvforsyning av smittevernsutstyr og legemidler. Foreningen Norden tar til orde for et beredskapssamarbeid for å sikre seg mot kriser i fremtiden. I uttalelsen fra landsstyret den 21. april heter det:

Krisen alle nordiske land er inne i, viser hvor viktig nordisk samarbeid er og kan bli, særlig innenfor beredskap. De nordiske landene har ulike grader av selvforsyning og beredskapslagre, hvor det i flere land har vist seg å være sårbar tilgang på for eksempel smittevernsutstyr. Foreningen Norden mener derfor at de nordiske landene straks bør igangsette et beredskapssamarbeid innenfor legemiddelproduksjon- og tilgang, smittevernutstyr samt andre varer og funksjoner som det kan være fornuftig å samarbeide om. Dette bør også bli gjenstand for evalueringen av kriseberedskapen i Norge. Samarbeid på de ovennevnte punktene vil i framtiden kunne hindre stengte grenser i Norden.

Et samarbeid må på plass for å sikre at regionen er selvforsynt med nødvendig varer og utstyr i fremtiden.
 - Samarbeidet må både reetableres og forankres på statsledernivå. Deretter tverrfaglig og gjenspeilende i alle departementer og fagområder, sier Rune Mørck Wergeland, styreleder i Foreningen Norden.

Sprikende retninger

Mørck Wergeland påpeker at de nordiske landene har orientert seg i ulike retninger som har ført til at politikk og økonomi i stor grad har berodd på om landet er medlem av EU eller ikke. Det samme gjelder militæret som har vært påvirket av NATO-meldemsskap.

Er dette et tegn på grunnleggende svakheter ved det offisielle nordiske samarbeidet?

- Vi så en markant endring i Nordisk råd for to år siden. Fra å være helt sentralt etter den andre verdenskrig er det nordiske blitt hverdagslig og rundt oss på alle måter, men uten prestisje. Nå tror jeg på en ny vår for dette, på alle plan.

Rune Mørck Wergeland, styreleder i Foreningen Norden

Relaterte artikler

No items found.
Nyhetsarkiv